Pēc ministra R.Naudiņa iniciatīvas lielo investīcijas projektu īstenošanas atklātības nodrošināšanai izveidota konsultatīvā komisija

Ar mērķi nodrošināt atklātību un informācijas pieejamību par Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekta un Olaines bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekta īstenošanu pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Romāna Naudiņa iniciatīvas izveidota Lielo investīciju projektu konsultatīvā komisija (turpmāk – konsultatīvā komisija).

Par konsultatīvās komisijas vadītāju ievēlēta Vides konsultatīvās padomes, biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” pārstāve Rūta Bendere.

Tāpat konsultatīvajā komisijā darbosies trīs pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM), vēl trīs Vides konsultatīvās padomes pārstāvji – Elita Kalniņa (biedrība „ Vides aizsardzības klubs”), Ingus Purgalis (nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”) un Lelde Eņģele (nodibinājums „ Latvijas Dabas fonds”), kā arī Inčukalna un Olaines novadu pašvaldību pārstāvji.

Konsultatīvajai komisijai būs iespējas iepazīties ar projektu ieviešanas progresu un visu aktuālo informāciju, tai skaitā par vides riskiem un risku vadību. Vienlaikus no tās tiek sagaidīti ieteikumi VARAM un Valsts Vides dienestam projektu īstenošanas pilnveidošanai.

Atgādinām, ka ministrs Romāns Naudiņš jau iepriekš atzīmējis: „Līdz šim gudrona dīķu sanācijas projekta realizācijas gaitā nav tikusi nodrošināta procesa un lēmumu pieņemšanas atklātība. Turklāt, jautājuma risināšana tikusi arī ilgstoši novilcināta. Neskatoties uz sarežģīto situāciju un atlikušo neilgo projekta realizācijas termiņu, VARAM mērķis ir darīt visu iespējamo, lai šo sanācijas projektu veiksmīgi noslēgtu, izmantojot ERAF finansējumu, tādējādi novēršot piesārņojuma izplatības draudus un turpmāko kaitējumu Latvijas videi un mūsu bērnu nākotnei.” 

Iet atpakaļ