Piešķirts finansējums vides izglītības nometnēm bērniem un jauniešiem ar invaliditāti

Pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Romāna Naudiņa iniciatīvas Latvijas vides aizsardzības fonda padome nolēmusi atbalstīt projektu konkursu “Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti” un piešķirt līdzfinansējumu kopumā 56 000 EUR apmērā.

Projekta ietvaros izsludināts konkurss par diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kuru mērķis ir veicināt izpratni par vidi, dabu, to problēmām un aizsardzību. Vides izglītības nometne var tikt organizēta kāda cita lielāka pasākuma vai projekta ietvaros. Maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam no fonda var būt līdz 7 000 EUR. Projektu iesniegšanas termiņš ir līdz šī gada 4.jūlijam.

Ministrs R. Naudiņš uzsver: „Aicinu potenciālos nometņu organizatorus būt aktīviem konkursa pieteikumu iesniegšanā šajā projektā, lai izmantotu piešķirto finansējumu un dotu iespēju bērniem un jauniešiem ar invaliditāti socializēties un gūt jaunu pieredzi un zināšanas.”

Konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā - http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=18070 

 

 

Iet atpakaļ