7.februāra Saeimas plenārsēdes NA frakcijas viedokli pārstāv Romāns Naudiņš

Šodienas plenārsēdes darba kārtībā es vēlos izcelt divus jautājumus. Un proti, grozījumi Būvniecības likumā un Valsts prezidenta atgrieztie grozījumi Aizsargjoslu likumā.

Grozījumi Būvniecības likumā paredz, ka apstrīdot valsts izsniegto būvatļauju būvdarbi turpmāk netiktu pārtraukti. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka jebkura persona var vērsties tiesā ar iesniegumu un uz vairākiem gadiem apturēt būvniecības procesu. Un tas ir neskatoties uz to, ka būvvalde ir izsniegusi būvatļauju saskaņā ar teritorijas detālplānojumu un iedzīvotāju sabiedrisko aptauju. Šādā veidā vienai personai kopā ar izveicīgiem juristiem ir iespēja vērst šantāžu pret uzņēmējiem, kuri, piemēram, ir iecerējuši uzbūvēt jaunu ražotni. Šādi notikumi Latvijā jau ir bijuši un ir arī šobrīd dienaskārtībā. Virkne uzņēmumu ir pārskatījuši savas iespējamās investīcijas Latvijā, lai veidotu jaunas darba vietas. Esošā likumdošana, ka viena persona ar iesniegumu tiesā var terorizēt uzņēmumu un neļaut tam turpināt būvniecību, ir nepieņemama un nav veselīga tautsaimniecībai. Tas mazina arī potenciālo investrotu interesi par Latviju. Es ļoti ceru, ka Nacionālās apvienības un Reformu partijas kopīgi sagatavotais likumprojekts gūs Saeimas vairākuma atbalstu un tiesiskā vide būvniecības jomā tiks sakārtota. Šis būs drošības garants cilvēkiem, kuri Latvijā vēlas ar godprātīgiem nolūkiem ieguldīt līdzekļus jaunu ēku būvniecībai,esošu ēku rekonstrukcijai, ražošanas objektu paplašināšanai. Tas viss rada jaunas darba vietas gan būvniecības procesā, gan vēlākā nodarbinot cilvēkus jaunuzceltā ražotnē. Tautsaimniekiem jāļauj darīt savu darbu, nevis jākļūst par negodprātīgu juridisko šeptmaņu ķīlniekiem.

Otrs jautājums,kuru šodien izskatījām Saeimas sēdē ir Valsts prezidenta atgrieztie grozījumi Aisargjoslu likumā. Grozījumi paredz kārtību koku izciršanai zem elektrolīnijām, kas nodrošinātu netraucētu energoapgādi. Saeimas izstrādāto likumu Valsts prezidents ir atgriezis Saeimai un prezidenta viedokli es respektēju. Jau sākotnēji, pirms gada, uzsākot darbu pie šī likuma grozījumiem Nacionālā apvienība koalīcijas partnerus aicināja nevilkt garumā un pieņemt grozījumus pēc iespējas ātrāk, kuri būtu lielākās sabiedrības daļas  interesēs, nevis šauru ekonomisko grupiņu ambīcijas. Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdēs esmu uzsvēris, ka lauku cilvēki pēc stiprākām vēja brāzmām paliek bez elektrības stundas un pat dienas. Diemžēl kolēģiem deputātiem no Latvijas lielpilsētām šī problēma ir sveša. Sevišķi Rīgas deputāti nezin kā ir vēja laikā dzīvot tumsā vai sveču gaismā bērnam pildīt skolas darbus. Es ļoti ceru, ka prezidenta atgieztie grozījumi Aizsargjoslu likumā tiks sagatavoti bez aizķeršanās. Nacionālā apvienība rūpīgi sekos tam līdz.

Paldies par uzmanību.

 

Iet atpakaļ