Mani priekšlikumi likumdošanai. Koalīcijas partijas vērtēs.

1. Nodokļu ieņēmumi no izmaksātajām dividendēm nonāk pašvaldību rīcībā.

Nodoklis tiek ieskaitīts tās pašvaldības kontā, kurā uzņēmuma īpašnieks ir deklarējis savu dzīvesvietu vai kurā reģistrēts uzņēmums/struktūrvienība. Šādas izmaiņas likumdošanā varētu palielināt nodokļu ieņēmumus no izmaksātajām dividendēm.

2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis daļēji vai pilnībā nonāk pašvaldību budžetā.

Nodoklis daļēji vai pilnībā tiek ieskaitīts tās pašvaldības kontā, kurā reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese. Jāpiebilst, ka uzņēmumu juridiskās adreses dažkārt nav saimnieciskās darbības veikšanas adreses. Izmaiņas likumdošanā varētu sekmēt uzņēmēju vēlmi reģistrēt juridisko adresi vietā, kurā notiek reālā saimnieciskā darbība (piemēram, izvietots ražošanas uzņēmums).

3. Cilvēku ar īpašām vajadzībām ienākumi no saimnieciskās darbības līdz 2000 LVL netiek aplikti ar nodokli.

Likumdošanas izmaiņas ir vērstas uz to, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu veikt saimniecisko darbību (amatniecību) un gūt ienākumus līdz 2000 LVL gadā nemaksājot nodokļus. Piemēram, tas ļautu uzņēmējiem legāli iepirkt no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām gatavotos rokdarbus. Šī brīža likumdošana jau paredz cilvēkiem gūt ienākumus līdz 2000 LVL lasot mežā ogas, sēnes un audzējot puķes piemājas saimniecībās. Jāatzīmē, ka jebkāda birokrātiska procedūra reģistrējoties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Valsts ieņēmumu dienestā ir apgrūtinoša.

4. Nodokli par izmaksātajām dividendēm uzņēmējam jāieskaita budžetā 6 mēnešu laikā no tā aprēķināšanas.

Šī brīža likumdošana nosaka, ka nodoklis par izmaksātajām dividendēm valsts budžetā jāieskaita mēneša laikā. Praksē situācija ir tāda, ka uzņēmējiem gada bilance uzrāda peļu, bet izmaksāt sev dividendes un iemaksāt budžetā aprēķināto nodokli ir sarežģīti, jo finanšu līdzekļi atrodas apgrozībā. Likumdošanas izmaiņas atvieglotu uzņēmēju saimniecisko darbību. Turklāt, nodokļu samaksu uzņēmējiem būtu jāļauj veikt sadalot to vairākos maksājumos.

 

 

Iet atpakaļ