Latvijas Avīze: Biznesu audzē čiekuri

Autors: Latvijas Avīze.

ES atbalsts palīdz Strenču uzņēmējam izpildīt 150 000 lielu Adventes vainagu pasūtījumu

"Nenopietnais" bizness izrādās nopietns

"Laikā, kad sāku savu biznesu, un arī patlaban ir cilvēki, kas manu uzņēmējdarbību vērtē kā nenopietnu nodarbi. Sak, ko tas čiekuru lasītājs! Mani šāda attieksme neuztrauc. Mūsu nu jau vairāku gadu darbības rezultāti rāda – esam uz pareizā ceļa," mūsu sarunas laikā savā ražotnē Strenčos norāda SIA "Baltijas Floristika" saimnieks un vadītājs, bijušais policijas virsnieks Romāns Naudiņš. Viņš kopš 14 gadu vecuma ir iesaistījies floristikas biznesā, tostarp pirmos sešus gadus vasaras mēnešos apguva praktiskās iemaņas un zināšanas Vācijā.

"Baltijas Floristika" patlaban sezonas laikā nodrošina darbu gandrīz 30 darbiniekiem, bet pastāvīgo darbinieku skaits abos R. Naudiņa floristikas uzņēmumos ir 13 cilvēki.

"Mēs pērn Vācijā pārdevām vairāk nekā 100 000 čiekuru Adventes vainagu. Var teikt, ka darbojamies vien uz eksportu, jo Latvijā savā veikalā Vecrīgā pieprasīja vien 60 vainagus. Patlaban mums pieder aptuveni 10% specifiskā Vācijas čiekuru Adventes vainagu tirgus," īsi par svarīgāko sava biznesa daļu stāsta R. Naudiņš. Viņš arī atklāj veiksmes formulu Vācijas tirgū – mazs uzcenojums, tiešās piegādes veikaliem, kvalitāte un veiksmīgā sadarbība ar vietējo partneri, kas tāpat kā viņš uzņēmējdarbību sācis tukšā vietā. "Man starta kapitāls bija 600 latu lielais aizņēmums Hipotēku bankā. Par šo naudu 2003. gadā, būdams policijas darbinieks, izgatavoju 350 čiekuru vainagus un pārdevu tos Vācijā. Šajā gadā jau esam saņēmuši pasūtījumu 150 000 vainagu piegādei uz Vāciju," atklāj 30 gadus vecais uzņēmējs.

ES nauda atspērienam

"ES atbalsta projekts bija īstajā laikā un vietā. Īstajā laikā tāpēc, ka tā īstenošanas laikā bija ļoti zemas būvniecības izmaksas, ietaupījām 15 000 latu. Īstajā vietā tāpēc, ka redzējām – pēc projekta īstenošanas varēsim vairāk ražot un pārdot," tā par vairāk nekā Ls 132 000 vērto projektu, no kura "Baltijas Floristika" kā uzņēmums, kas darbojas īpaši atbalstāmajā reģionā, atguva 55% lielu naudas summu, stāsta uzņēmējs. Par ES atbalsta naudu uzbūvēta piebūve 2007. gadā nopirktajai nelielajai ražotnei, nopirkta žāvēšanas kamera, savesta kārtībā elektroinstalācija, kā arī nopirkti plaukti. "Bez liekuļošanas varu teikt – projekta īstenošanas laikā man sarežģījumu nebija ne ar vienu valsts iestādi. Darbinieku ieinteresētības un atsaucības dēļ esmu kļuvis par Valkas būvvaldes fanu, ļoti augstu vērtēju Nodarbinātības valsts aģentūras rīcību darbinieku meklēšanā un LIAA atsaucību padomu sniegšanā. Viss kā "pa sviestu" gāja arī sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, kuru iepriekš brīdināju par būvniecības sākšanu," atceras uzņēmējs.

Kad Romānam vaicāju par darbības paplašināšanu Latvijas tirgū, viņš norāda, ka nevēlas atņemt papildu naudas ienākumus 20 – 30 pensionāriem un pelnīt no tā dažus desmitus latu. "Latvijā vietējam tirgum būtu jāattīsta vien lauksaimnieciskā un pārtikas produktu ražošana. Visām pārējām nozarēm ir jāorientējas uz eksportu."

R. Naudiņš gan ļoti kategoriski uzsver – valsts nav izdarījusi visu no tās atkarīgo lauku novadu atbalstīšanā. "Noteikti ir jāmaina šā brīža ES atbalsta piešķiršanas kārtība attiecībā pret sevi jau pierādījušajiem ražošanas uzņēmumiem. Proti, tiem kā avansa maksājums, uzsākot projektu, ir jāsaņem vismaz 33% no kopējā atbalsta vai visa atbalsta nauda. Tas ir valsts risks, no kura var rasties, augstākais, 10 – 12% lieli zaudējumi," norāda uzņēmējs. R. Naudiņa ieteikums balstīts uz paša pieredzi. Proti, lai uzņēmējs projektu īstenotu, nauda viņam vispirms ir jāaizņemas bankā, kas prasa ķīlu. "Baltijas Floristikas" Strenču ražotne novērtēta viena lata vērtībā tāpēc, ka tās apkārtnē nebija notikuši darījumi ar nekustamo īpašumu un labi, ka ar naudu palīdzējuši atsaucīgi draugi. "Šā brīža ES atbalsta kārtība paredz 33% lielu ES atbalsta maksājumu ar nosacījumu, ka banka šo naudas summu garantē. Tomēr tā garantiju izsniedz vien pret nekustamo īpašumu ķīlu, kurām lauku reģionos ir ļoti zema vērtība. Šā iemesla dēļ valstij vajadzētu piešķirt vismaz 33% lielo avansa maksājumu bez papildu nosacījumiem," uzsver uzņēmējs. Viņš norāda, ka Latvijā, līdzīgi kā Vācijā, ir jāizveido īpaši atbalstāmo reģionu likums. Vācijas ražošanas uzņēmumi saskaņā ar šo likumu par katru nopirkto pamatlīdzekli nākamajā mēnesī saņem 28% lielu valsts atbalstu.

Patlaban "Baltijas Floristikas" darbinieki jau vāc dabas veltes un sāk gatavot Adventes vainagus. Pērn pasūtījuma izpildei vajadzējis salasīt aptuveni vienu miljonu priežu čiekuru.

***

SIA "Baltijas Floristika"

Uzņēmums dibināts 2006. gadā, saimnieks Romāns Naudiņš, nodarbojas ar čiekuru Adventes vainagu gatavošanu, ir veikals Rīgā, kur bez uzcenojuma pārdod arī sociālā aprūpes centra "Rūja" invalīdu gatavotos suvenīrus, tomēr eksports no ražotā veido 99,9%, pastāvīgi nodarbina astoņus, bet sezonas laikā 30 darbiniekus,

pārdotā produkcija 2009. gadā (pirms ES projekta īstenošanas) – Ls 86 692, peļņa – Ls 19 379, pērn produkcijas pārdošanas apjoms pārsniedz Ls 150 000, šajā gadā apgrozījums iecerēts vēl lielāks, 2010. gadā pabeigts ES atbalsta projekts, tā attiecināmās izmaksas – Ls 132 752, tostarp valsts un ES atbalsts veidoja Ls 73 014.

Iet atpakaļ