Vēlas stiprināt valsts bankas – ne pārdot

Autors: Jānis Lasmanis, Neatkarīgā Rīta avīze.

Cerot panākt, lai valsti un pašvaldības pēc iespējas mazāk skartu iespējamie nākamie banku krahi, Nacionālā apvienība vēlas grozīt ierasto kārtību, nosakot, ka valsts un pašvaldību līdzekļi tiek pārvaldīti Valsts kasē, kā arī stiprināt kādu valsts banku ar ierēdņu algas kontiem.

Nacionālās apvienības deputāts Romāns Naudiņš uzskata, ka komercbankām Latvijā ir dots pārāk daudz privilēģiju. Viņš kā atzīstamu un atdarināmu pieredzi pieminēja Vāciju, kurā valsts ierēdņu algu konti atrodas valsts bankā, kura izsniedz arī maksājumu kartes un piedāvā iespēju veidot depozītus. Deputāts uzskata, ka, rīkojoties līdzīgi, Latvija varētu izveidot stabilu un krīzēm mazāk pakļautu banku.

Šo ideju atbalsta arī Valsts kontroliere Inguna Sudraba, kas uzskata, ka valsts un pašvaldību iestādēm pirmām kārtām ir jānodrošina, lai to rīcībā esošā nodokļu maksātāju nauda tiktu efektīvi izlietota normatīvajos aktos noteikto funkciju pienācīgai izpildei, nevis kā prioritāru mērķi šiem resursiem izvirzīt maksimālas peļņas gūšanu no to uzglabāšanas kredītiestādēs.

Neatkarīgā Rīta avīze, Jānis Lasmanis

Pilsns raksts http://www.nra.lv

Iet atpakaļ