2013

Saņēmējs: Piebalgas latviešu biedrība

Mērķis: Ziedojums Jaunpiebalgas vidusskolas skolēna apbalvošanai par sasniegumiem vēstures zinībās

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: Piebalgas latviešu biedrība

Mērķis: Ziedojums lekcijas par Latvijas valsts vēsturi tehniskai sagatavošanai 18.novembra valsts svētku ietvaros

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: Valmieras novada fonds

Mērķis: "100 draugi Valmieras novadam"

Ziedojuma summa: 100 LVL

Saņēmējs: Kultūras biedrība "HARMONIJA"

Mērķis: ziedojums saimnieciskiem izdevumiem

Ziedojuma summa: 20 LVL

Saņēmējs: Biedrība "Dziesmotā senatne"

Mērķis: Ziedojums tērpu izgatavošanai

Ziedojuma summa: 150 LVL

Saņēmējs: SIA “Mazsalacas Slimnīca”

Mērķis: Ziedojums K.Antesa koncerta rīkošanai Mazsalacas slimnīcas pacientiem

Ziedojuma summa: 30 LVL

Saņēmējs: Vidzemes sporta asociācija

Mērķis: Ziedojums transporta izdevumiem airēšanas sacensībām

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: Valmieras ģimnāzijas fonds

Mērķis: Ziedojums valsts karogu iegādei

Ziedojuma summa: 70 LVL

Saņēmējs: Latviešu daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Mērķis: Ziedojums transporta izdevumiem bērnu nokļūšanai uz Dziesmu un deju svētkiem

Ziedojuma summa: 100 LVL

Saņēmējs: Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība "Atspēriens"

Mērķis: Ziedojums saimnieciskiem izdevumiem

Ziedojuma summa: 20 LVL

Politiķa Romāna Naudiņa veiktie ziedojumi