Apsveikums Turcijai Nacionālās neatkarības un bērnu dienā

My sincerest regards on the day celebrated in Turkey as National Sovereignty and Children’s Day, on the occasion of the founding of the Grand National Assembly of Turkey.

You are celebrating the 100th Anniversary of your Grand National Assambly at a very difficult time, so I would like to wish you everlasting energy and wisdom in defending and caring for each other whilst steering Turkey towards prosperity and welfare.

I wish unity, health and peace to the Turkish nation as well as to all children. May this be a beautiful celebration.

Sincerely,
Romāns Naudiņš,
Chairman of Group for interparliamentary relations with Turkey

 

 

Mani visdziļākie apsveikumi dienā, ko Turcijā svin kā Nacionālo neatkarības un bērnu dienu, kuru atzīmējat par godu Turcijas Lielās nacionālās asamblejas dibināšanai.

Jūs svinat savas Nacionālās asamblejas lielo 100 gadu jubileju, ļoti sarežģītā laikā, tādēļ vēlos Jums vēlēt mūžīgo enerģiju un gudrību, aizstāvot un rūpējoties vienam par otru un virzot Turciju uz augstāku labklājību.

Es vēlos vēlēt Turku tautai un visiem bērniem vienotību, veselību un mieru, un skaistus šos svētku.

Ar cieņu
Romāns Naudiņš,
Starpparlamentu attiecību ar Turciju grupas vadītājs

Iet atpakaļ