Ir tikai viens vārds uz pasaules, kuram ir mūžības skaņa – Māte.

Mātes dienu Latvijā sāka svinēt 1922.gadā, bet ar 1934. gadu noteica, ka šī diena svinama maija otrajā svētdienā. Pēc Kārļa Ulmaņa ierosinājuma 1938. gadā Mātes dienu sāka dēvēt par Ģimenes dienu, uzsverot mātes nozīmīgo lomu ģimenes pavarda veidošanā un uzturēšanā. Diemžēl Padomju Latvijas laikā svētki tika aizmirsti, savukārt 1992. gadā no jauna šī tradīcija tika atjaunota.

Māte – katra cilvēka svētums, mīlestības apliecinājums. To izjūt gan mazs bērns, gan pieaudzis cilvēks. Mātes mīlestības siltumā bērnība kļūst par brīnumzemi, kur vēlāk gribas atgriezties. Ir tikai viens vārds uz pasaules, kuram ir mūžības skaņa – Māte.

 

„Paliec jauna, tikpat skaista paliec,

Tādai sirdij lemts nav novecot,

Kura, dāsni labestību dalot,

Saules mirkli katram dāvāt prot.”

/K.Apškrūma/

 

Lai katrai mātei šodien un vienmēr mūsu paldies par sirsnību, sirds gudrību un beznosacījuma mīlestību. Lai labestības un mīlestības pilna šī diena ikvienā ģimenē!

Romāns Naudiņš,

LR 11.Saeimas deputāts

Iet atpakaļ