Latvijas reģionālā izaugsme. Nedēļa nr. 33

Romāns Naudiņš: Stipri reģioni - stipras valsts pamats! 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopotie jaunumi par izaugsmi Latvijas reģionos.

 

Durvis vērs jaunais Daugavpils Universitātes mācību korpuss

22.augustā Daugavpilī notiks Daugavpils Universitātes (DU) Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa svinīgs atklāšanas pasākums. Uz atklāšanas pasākumu aicināti Latvijas un ārzemju augstākās izglītības iestāžu rektori, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Ministru kabineta pārstāvji, Saeimas deputāti, vēstnieki, pašvaldību vadītāji. Lai ēkas vide būtu atbilstoša laboratoriju prasībām, būvniecības procesā tika izmantotas jaunākās tehnoloģijas. DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss uzcelts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana" gaitā. Projekta kopējais finansējums ir 23,78 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums - 20,22 miljoni eiro, valsts budžeta finansējums - 1,70 miljoni eiro un DU līdzfinansējums - 1,86 miljoni eiro.

 

Amatas novadā notiek atkritumu izgāztuves rekultivācijas darbi

Amatas novada Skujenes pagastā turpinās atkritumu izgāztuves "Kursene" rekultivācijas darbi. Rekultivējot sadzīves atkritumu izgāztuvi "Kursene", tiks samazināts apkārtējās vides piesārņojums. Atkritumu izgāztuves platība ir 0,26 hektāri, projekta laikā tā tiks sakopta un tiks nodrošināta gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšana. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz šī gada 1.septembrim. Darbi notiek, pateicoties Eiropas Savienības  (ES) fondu atbalstam. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 56 057 eiro, un 85% no izmaksām finansē ES ar Kohēzijas fonda starpniecību.

 

Brocēnos atvērts dienas centrs

Brocēnos atvērts pirmais novada dienas centrs, kurā tiek laipni gaidīti visu vecumu brocēnieši. Centrā tiek sniegtas iespējas saistoši pavadīt brīvo laiku, kā arī var iegūt zināšanas par ikdienā nepieciešamo tehnoloģiju izmantošanu. Dienas centrs iecerēts kā vieta, kur savstarpēji komunicēt personām ar īpašām vajadzībām, pensijas vecuma personām, kā arī citiem centra apmeklētājiem.

 

Alūksnē turpina atjaunot grants seguma ielas

Šovasar divpadsmit Alūksnes pilsētas grantētā seguma ielās rit remontdarbi, seguma uzlabošanai izmantojot asfaltu, kas nofrēzēts no rekonstruējamām asfaltseguma ielām un pārklājot to ar bitumenu un šķembām. Jau aizvadītajā gadā, izmantojot šādu tehnoloģiju, Alūksnē tika remontētas vairākas grantētās ielas. Saskaņā ar pērn domes pieņemto lēmumu, šovasar šis darbs tiek turpināts vēl divpadsmit ielās – Alsviķu, Lauku un Liepu, Cēsu un Kalna, Ezera, Meža un Zemgales, kā arī Avotu, Lazdu, Tilta un Viestura. Tas, vai remontu visās ielās varēs pagūt veikt šogad, būs atkarīgs no tā, kā veiksies darbi. Jau šobrīd skaidrs, ka Ezera ielā segumu šogad varēs atjaunot daļēji - sākot no Jāņkalna ielas līdz garāžām, jo pārējā ielas daļā AS "Simone" veiks siltumtrases maiņu.

 

Sējas novadā veido velomaršrutu

Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 9.septembra lēmumu tika apstiprināts projekts "Velomaršruta izveide Sējas novadā". Projekta ietvaros ir izveidots velomaršruts Sējas novadā (lielais maršruts 68 km, mazais maršruts 18 km), uzstādot 60 informatīvās virzienu zīmes, 18 norādes, 10 objektu aprakstus, 3 stendus, marķēts maršruts ar krāsu. Ierīkotas 2 atpūtas vietas: Gaujmalā (Murjāņos) un Sējas parka teritorijā (koka galdi, soli, atkritumu tvertnes un riteņu pieslietņi). Izgatavoti 1000 bukleti un iegādāti 2 bukletu stendi. Projekta kopējās izmaksas 10447,32 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 8984,21 EUR , Sējas novada pašvaldības atbalsts 1463,11 EUR.

 

Zvejniekciemā maina koka laipas

Augustā ir uzsākta koka laipu nomaiņa kāpās Zvejniekciemā, Melnsila ielas galā un no Upes ielas gar kempingu "Jūras priedes" līdz pludmalei. Darbu ietvaros plānota esošo koka laipu pilnīga demontāža un utilizācija un jaunu koka laipu un kāpņu ierīkošana 1125 kv.m. platībā, kā arī atpūtas platformu izveide, soliņu, atkritumu urnu un norobežojošo margu uzstādīšana. Visām koka detaļām tiks veikta vakuuma (zemspiediena) IV klases impregnēšana un elementu savienošanai un noturībai tiks izmantotas cinkotas tērauda pašzeņķējošās skrūves ar gremdgalvu, kas kopumā nodrošinās iespējami ilgu celiņu kalpošanu. Iepirkuma rezultātā zemāko cenu piedāvāja SIA "TelPro", kas veiks minētos darbus veiks par 37 264,31 EUR plus pievienotās vērtības nodoklis 7825,51 EUR. 

 

Valmierā un Liepājā – siltināto māju rekordi

Latvijā Valmiera izceļas ar lielāko nosiltināto ēku īpatsvaru attiecībā uz kopējo skaitu - renovēti jau gandrīz 14% dzīvojamo māju. Savukārt Liepāja ir līderis absolūtos skaitļos - tur jauns izskats un siltāka fasāde jau ir vai tuvākajā laikā tiks pabeigta 123 pirmskara un padomju gados celtiem namiem. Jaunajā plānošanas periodā, kas sācies šogad, funkciju pārņēmusi Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum, bet līdz šim ES naudu dzīvojamo māju siltināšanai pārdalīja un projektu īstenošanu uzraudzīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Iepriekš kredītus ēku siltināšanai izsniedza komercbankas ar trīs līdz sešu procentu likmi gadā, turpmāk dzīvokļu īpašnieki naudu saņems atmaksājamā granta veidā un tas nozīmē, ka tiks nodrošināts 100% aizdevums ar pazeminātu aizdevuma likmi. Šāda atbalsta sistēma jau pastāv vairākās citās ES valstīs. Latvijā tā ļaus atbalstīt divreiz vairāk ēku siltināšanas projektu nekā līdz šim. 2014- 2020. gadā no ES fondiem Latvijas dzīvojamo namu siltināšanai plānoti 176,5 miljoni eiro.

 

Rūjas upē zivju resursi papildināti ar līdaku mazuļiem

Šovasar Naukšēnu novadā Rūjas upē zivju resursi papildināti ar līdaku mazuļiem. Naukšēnu novada pašvaldība, rūpējoties par vides un dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un veiksmīgu izmantošanu, arī šogad Rūjas upē projekta "Naukšēnu novada Rūjas upes zivju krājumu papildināšana" ietvaros ar Zivju fonda līdzfinansējumu, papildinājusi zivju resursus ar līdaku mazuļiem, lai veidotu pievilcīgāku vidi gan iedzīvotājiem, gan tūristiem, jo īpaši makšķerniekiem. Šajā vasarā Rūjas ūdeņos ielaisti 7000 vienvasaras līdaku mazuļi, kuri izaudzēti SIA "Rūjas zivju audzētava". Kopējā projekta summa EUR 2032.80, no tās Zivju fonda finansējums EUR 1478.40, Naukšēnu novada pašvaldības finansējums EUR 554.40.

 

Norit ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Amatas novadā

No 2013.gada rudens Amatas novadā tiek īstenoti divi ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti - "Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība" un "Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība". Abi projekti tiek realizēti Eiropas Savienības fondu finansētās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros. "Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība" projekta kopējās plānotās izmaksas ir 640 298 EUR (bez PVN), bet "Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība" - 499 474 EUR (bez PVN). 85% no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību.

 

Iedzīvotājus aicina piedalīties Olaines novada veidošanā

Pašvaldība, sadarbojoties ar novada sabiedrību, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, dažādu organizāciju pārstāvjiem, izstrādā attīstības plānošanas dokumentu - Olaines novada attīstības programmu, tajā vienojoties par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Olaines novadā. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka Olaines novada attīstības prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem. Iesaistīties programmas izstrādē var piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmēs un sūtot rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus pa pastu vai elektroniski. No 11.augusta līdz 12.septembrim iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar Olaines novada attīstības programmas 1.redakciju un izteikt savus viedokļus un ierosinājumus turpmākai novada darbībai un izaugsmei.

 

Iet atpakaļ