Latvijas reģionālā izaugsme. Nedēļa nr. 35

Romāns Naudiņš: Stipri reģioni - stipras valsts pamats!  
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopotie jaunumi par izaugsmi Latvijas reģionos.

 

Daugavpilī rekonstruē siltumtīklus

Daugavpilī pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" īstenojamajā un ES Kohēzijas fonda (KF) atbalstītajā 395 041 eiro vērtajā projektā sākušies siltumtīklu rekonstrukcija darbi.

Realizējot projektu, tiek turpināta siltumtīklu rekonstrukcijas plānveida programma, kas paaugstinās siltumapgādes pārvades sistēmas energoefektivitāti, ļaus samazināt siltuma piegādes un sadales zudumus atbilstoši mūsdienu tehniskajam prasībām, panākot kurināmā, elektroenerģijas, ūdens un citu izejvielu patēriņa samazināšanos.

Projekts "Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielā, Daugavpilī" tiek realizēts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātē "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai". No tā kopējām izmaksām - 395 041 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa - ES KF finansējums ir 40% no attiecināmajām izmaksām.

 

Salacgrīvas novads iegādājies aprīkojumu zivju resursu aizsardzības reidiem

Salacgrīvas novada dome Zivju fonda finansētā projekta ietvaros papildinājusi zivju resursu aizsardzībā iesaistīto inspektoru un pilnvaroto personu aprīkojumu. Ir iegādāts Termovizors - nakts redzamības ierīce, trīs UHV radiostacijas - reidos iesaistīto personu savstarpējai saziņai un videoreģistrators, kas nodrošina ierakstu ½ stundas garumā un palīdzēs strīdus situācijās. Iegādātais aprīkojums tiks izmantots zivju resursu aizsardzības reidos, kas tiek veikti sadarbojoties pašvaldībai, valsts institūcijām, makšķernieku klubam „Salackrasti” un Vidzemes zvejnieku biedrībai.

 

Rucavas novadā atklāj jaunu kūdras ražošanas cehu

Uzņēmums SIA "Ziegler Rucava" svinīgi atklājis jauno kūdras ražošanas cehu. Šis ir otrais uzņēmuma cehs Rucavas novadā. Tajā pastāvīgu darbu rod septiņi novada iedzīvotāji. Jaunā ceha būvniecībai, kūdras preses iegādei uzņēmums investējis 300 tūkstošus eiro pašu līdzekļu. Šobrīd uzņēmuma apsaimniekošanā ir 700 hektāru kūdras purva, kurā vidēji ir 2,5 metrus biezs kūdras slānis. Gadā no purva noņem maksimāli 7 centimetrus kūdras.

 

Ilūkstes novadā uzlabos tūrisma informācijas pieejamību

Ilūkstes novada pašvaldībā tiek realizēts projekts "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai / E-pieejamība."

Projekta īstenošanas rezultātā Ilūkstes novadā tiks izvietoti divi info termināli ar bezvadu interneta pieslēgumu, pieci informatīvie stendi ar QR kodiem uz mājaslapām, kur iespējams iepazīties ar informāciju par Ilūkstes novada tūrisma objektiem. Papildus tiks uzlabota Bebrenes pagasta mājaslapa http://bebrene.blogspot.com/.

 

Preiļu novada Prīkuļos rekonstruē ielas

Īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstīto projektu, Preiļu novada Saunas pagastā, Prīkuļos, par 625 511 eiro tiks rekonstruēti 3,2 km ciema ielu posmu.

Patlaban Liepu, Zaļajā, Skolas, Mehanizatoru un Miera-Mehanizatoru ielā ir veikti zemes darbi, izbūvēts ģeokompozīts un ieklāta šķembu apakškārta. Skolas, Liepu un Zaļajā ielā notiek šķembu virskārtas ieklāšana, bet Skolas ielā jau ieklāta arī asfalta pirmā kārta. Projektā "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana" būvdarbi ar asfalta ieklāšanu plānoti Liepu, Miera, Zaļajā, Skolas, Mehanizatoru un Miera-Mehanizatoru ielā. No projekta "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana" izmaksām ERAF finansējums ir 57,83%, valsts budžeta dotācija - 3% un pašvaldības kredīta līdzekļi - 39,17%.

 

Gulbenes novadā turpinās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas darbi

Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā sākti būvniecības darbi ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai. Projekta rezultātā Stradu ciemā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums, kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem. Projekta realizācija notiek līdz 2015.gada 5.jūlijam. Projekta kopējās izmaksas ir 563 784 eiro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 396 018 eiro jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir 167 766 eiro.

 

Ludzā noslēgušies ielu rekonstrukcijas darbi

Ludzā pēdējo trīs gadu laikā izremontēti vairāk nekā desmit pilsētas ielu posmi un divi laukumi vēsturiskajā pilsētas daļā un centrā. Pēc rekonstrukcijas Tālavijas iela ir kļuvusi skaista un sakopta. Šīs izmaiņas mudina arī vietējos iedzīvotājus pieskaņot savus īpašumus jaunajam ielas tēlam: tiek krāsotas māju fasādes, remontēti žogi. Ludzas novada pašvaldība var sniegt materiālo palīdzību iedzīvotājiem ēku fasāžu un jumtu remontam Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā. Šogad izremontētu vēsturisko ielu sarakstu papildinās Kr.Barona, Rekašova un Tirgus ielas. Rekonstrukciju noslēgumā notiks saules pulksteņa izbūve laukumā pie pašvaldības.

 

Valmierā atklāj bērnudārza "Kārliena" renovētās telpas

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē "Kārliena" pēc renovācijas darbiem ir atklātas jaunās telpas. Renovācijas projekta ietvaros bērnudārzā tika izremontētas un paplašinātas telpas, labiekārtota vide un atjaunotas mēbeles. Rekonstrukcija notikusi arī iestādes ēdināšanas blokā. Lai radītu bērniem labvēlīgu vidi, liela uzmanība pievērsta būvniecības un apdares materiālu izvēlei, priekšroku dodot dabiskiem un videi draudzīgiem materiāliem. Grīdu segumā un telpu sienu noformējumā izmantoti dabiskie bērzu lapu, priežu mizas, zemes un meža krāsu toņi. Tāpat iekopta bērnudārza teritorija un paplašināts sporta inventāra klāsts.

Kopējās bērnudārza rekonstrukcijas projekta izmaksas bija 957 326,90 eiro, no tām ERAF līdzfinansējums sastāda 718 407,98 eiro, valsts budžeta dotācija 19 016,68 eiro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 107 761,20 eiro apmērā.

 

Gulbenes skolām jauns mācību korpuss

Ar jaunā mācību gada sākumu Gulbenē durvis vērs jauns mācību korpuss, kas savieno Gulbenes vidusskolu un Gulbenes novada valsts ģimnāziju. Mācību telpas ir gaišas, plašas, ar skatu uz koku galotnēm un sporta laukumu. Dabaszinību kabinetus tagad veido 3 telpas – laboratorijas darbiem, auditorija lekcijām un kabinets skolotājam. 1.stāvā, pie galvenās ieejas durvīm, ir dežuranta telpa, kur monitorā var pārskatīt video kameru fiksētos notikumus. Ēka ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem - ir ierīkots lifts.

 

Gulbenes novada Stradu pagastā rekonstruē ūdenssaimniecības sistēmu

Gulbenes novada Stradu pagastā turpinās projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā" norise, kā rezultātā Stradu pagasta Stradu ciemā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums, kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.

Būvniecības darbu ietvaros tiek veikta esošā dziļurbuma rekonstrukcija, rezerves dziļurbuma tamponēšana, jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija , jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

Projekta kopējās izmaksas ir 563 784,32 eiro. ERAF līdzfinansējums projektam sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir 167 766,47 eiro.

 

Krāslavas novada skolās modernizē apgaismojumu

Līdz 2014.gada beigām ar KPFI atbalstu Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā tiks veikta apgaismojuma sistēmu modernizācija. Veicot esošo gaismekļu nomaiņu uz LED tipa lampām tiks panākts būtisks CO2 emisiju samazinājums – 26 595.58 kg gadā.

Apgaismojuma modernizācija papildina 2011.gadā ar KPFI atbalstu veiktus skolu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai, samazinot siltumenerģijas patēriņu ēkās. Krāslavas pamatskolā tiks veikta 713 gaismekļu nomaiņa, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā – 845 gaismekļu nomaiņa. Skolu apgaismojuma modernizācijas projektu izmaksas tiek plānotas 173 932 eiro apmērā, piešķirtais KPFI finansējums - 59 153 eiro.

 

Iet atpakaļ