Latvijas reģionālā izaugsme. Nedēļa nr. 36

Romāns Naudiņš: Stipri reģioni - stipras valsts pamats!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopotie jaunumi par izaugsmi Latvijas reģionos.
 

Atklāts Vidzemes Augstskolas jaunais Inženierzinātņu komplekss

Vidzemes Augstskolā 1.septembrī tika atklāts jaunais Inženierzinātņu komplekss. Projekta ietvaros augstskolas ēka rekonstruēta un paplašināta, kā arī pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat iegādāts aprīkojums, tehnoloģijas un piederumi laboratoriju un datorauditoriju aprīkošanai, kā arī bibliotēkas modernizēšanai.

Kopējais attiecināmais finansējums projektā plānots 2 612 058 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85%, valsts budžeta līdzfinansējums 7,17% apmērā, pašas augstskolas finansējums - 7,73%.

 

Tukumā atklāj jaunu bērnudārzu

5.septembrī Tukumā notika jaunā bērnudārza "Lotte" svinīgā atklāšana. Veicot ēkas rekonstrukciju un izveidojot jaunu piebūvi centrālajai ēkai, tā tika pielāgota pirmsskolas izglītības iestādei ar sešām bērnu grupiņām un administrācijas telpām. Ir paveikta ēkas siltināšana, apkures, elektroinstalācijas, ūdensapgādes sistēmas un ārējo komunikāciju izbūve, kā arī telpu kosmētiskais remonts. Ir labiekārtota bērnudārza teritorija, nobruģēti celiņi un laukumi, izveidots stāvlaukums automašīnām. Tāpat uzstādīts jauns nožogojums un vārti, kā arī iekārtoti vairāki rotaļu laukumi, radot bērniem draudzīgu un drošu vidi.

Projekta kopējās izmaksas ir 763 587 eiro, tajā skaitā 85% ir ERAF finansējums, 2,25% ir valsts budžeta finansējums, 12,75% finansējums un neattiecināmas izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.

 

Plāno Liepājas tramvaja līnijas rekonstrukciju

Liepājas dome izsludinājusi iepirkumu par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību tramvaja līnijas un tai pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcijai Liepājā, projektā papildus paredzot arī Tramvaja tilta paplašināšanu uz abām pusēm.

Viens no būvprojekta pamatuzdevumiem ir novērst Tramvaja tilta tālāku tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un paaugstināt satiksmes drošību. Projektā papildus paredzēta tilta paplašināšana uz abām pusēm, paredzot papildu platību gājēju ietvēm un veloceliņiem.

 

Skrundā uzsāks Liepājas šosejas posma rekonstrukciju

Līdz nākamā gada vasaras beigām plānots rekonstruēt Liepājas šosejas posmu - Ventas un Liepājas ielas Skrundā. Būvdarbi tiks sākti šoruden. Projekta gaitā šosejas posms iegūs jaunu veidolu: rekonstrukcijas laikā paredzēts izbūvēt ceļa segumu, gājēju ietves un veloceliņus un lietus kanalizāciju, kā arī pārbūvēt pazemes komunikācijas un elektrotīklus. Tiks veikti apzaļumošanas darbi un ceļa aprīkojuma uzstādīšana, kā arī pārbūvēs ar rekonstruējamo šosejas posmu saistītos ielu krustojumus, būtiski uzlabojot satiksmes drošību.

Projekta kopējās izmaksas ir 3,7 miljoni eiro, no kurām ERAF finansējums ir 2 349 183 eiro, valsts budžeta dotācija 117 475 eiro, bet Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums - 1 246 367 eiro. Plānotais rekonstrukcijas darbu beigu termiņš ir 2015.gada 31.augusts.

 

Vaidavas ezerā ielaisti 9000 zandartu mazuļi

Kocēnu novada dome sadarbībā ar Vaidavas ezera apsaimniekotāju, biedrību “Vaidavas ezera pārvalde”, ir īstenojusi projektu “Zandartu resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā” un augustā Vaidavas ezerā ir ielaisti 9000 zandartu mazuļi. Projekta kopējās izmaksas ir 1796,85 eiro, kas ir Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda finansējums.

Projekta mērķis ir zivju resursu pavairošana, nodrošinot rekreācijas un makšķerēšanas iespējas Vaidavas ezerā, veidojot kvalitatīvus akvatūrisma pakalpojumus un veicinot vides tūrisma attīstības iespējas Latvijā. Vaidavas ezerā mīt līdakas, asari, raudas, plauži, karūsas, līņi, zandarti, kā arī pliči. Ezers atrodas īpaši aizsargājamā “Natura 2000″ teritorijā Gaujas Nacionālajā parkā.

 

Siguldas novadā rekonstruē izglītības iestādes

Šajā gadā izglītības iestāžu rekonstrukcijā un remontdarbos Siguldas novada pašvaldība ieguldījusi vairāk nekā 400 tūkstošus eiro. Lielākie darbi veikti bērnudārzā "Pīlādzītis", Mākslu skolā "Baltais Flīģelis", Siguldas Sporta skolā, kā arī Mores pamatskolā.

 

Jaunalūksnē un Malienā siltina pirmskolas izglītības iestādes

Jaunalūksnes un Malienas pagastu pirmsskolas izglītības iestādēs „Pūcīte” un „Mazputniņš” norit darbi KPFI finansēto projektu ietvaros.

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē (PII) "Pūcīte" projekta ietvaros paredzēts veikt grīdas un fasāžu renovāciju, logu, durvju nomaiņu, bēniņu siltināšanu, ventilācijas sistēmas sakārtošanu un apkures cauruļvadu siltināšanu siltummezglā. Kopējās izmaksas sastāda 114 640 eiro, no tām KPFI līdzekļi ir 94 005 eiro. PII "Mazputniņš" projekta laikā veiks cokola siltināšanu, ārsienu siltināšanu un apdari, logu maiņu, jumta izbūvi un bēniņu siltināšanu, ventilācijas un apkures sistēmu sakārtošanu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 144 810 eiro, no tām KPFI līdzekļi ir 69 375 eiro.

 

Atklāj Liepājas Reģionālās slimnīcas rekonstruētās telpas

5.septembrī tika atklātas Liepājas Reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas trešās un ceturtās kārtas laikā renovētās telpas. Īstenojot rekonstrukcijas ceturto kārtu, renovētas slimnīcas galvenās ēkas rietumu spārna telpas no trešā līdz divpadsmitajam stāvam. Rekonstrukcijas laikā izbūvēts arī dzemdību bloks. Slimnīcas rekonstrukcijai paredzētas vēl vairākas kārtas, kurās rekonstruēs ēkas austrumu spārnu un citas telpas.

Pirmā ERAF līdzfinansētā slimnīcas rekonstrukcijas projekta izmaksas bija 6,98 miljoni eiro, bet otrs projekts, kas aptvēra rekonstrukcijas otro, trešo un ceturto kārtu, izmaksāja 13,21 miljonu eiro. ERAF sedz aptuveni 85% no izmaksām.

 

Daugavpils pašvaldība plāno iegādāties kartodromu un piesaistīt ES finansējumu

Kartinga attīstībai pilsētā Daugavpils pašvaldība plāno iegādāties kartodromu "Blāzma" un piesaistīt ES finansējumu tā modernizācijai. Daugavpilī ir daudz kartinga entuziastu, kas vēlas pilsētā attīstīt šo sporta veidu, bet pienācīgas sporta bāzes trūkuma dēļ ir spiesti braukt trenēties pat uz Madonu, kur ir uzbūvēts jauns kartodroms. Savukārt Daugavpils kartodroms atrodas pateicīgā vietā, jo līdz tam var nokļūt pat ar sabiedrisko transportu. Iegādāties kartodromu pašvaldība plāno, lai veicinātu pilsētā veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību.

 

Valmierā tiek uzstādītas tūrisma norāžu zīmes

Valmierā septembrī tiks uzstādītas 115 tūrisma norāžu zīmes kājāmgājējiem, lai palīdzētu Valmieras viesiem un ceļotājiem atrast tūrisma objektus un orientēties pilsētā. Tūrisma norāžu zīmju uzstādīšana notiek Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības projekta "Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus, pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē" laikā. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, tūrisma norāžu zīmes izgatavo un uzstāda Latvijas-Vācijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latsign". Līguma summa ir 24 579 eiro.

 

Rāznas nacionālā parka Viraudas ezerā ielaisti 12 000 zandartu mazuļu

Īstenojot zivju krājumu papildināšanas projektu, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Rāznas Nacionālajā parkā esošajā Viraudas ezerā - ielaisti 12 000 zandartu mazuļu. Papildinot zivju resursus ar zandarta mazuļiem, tiks veicināta Viraudas ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas ir īpaši svarīgi ezera apkārtnes iedzīvotājiem. Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana ar zandartu mazuļiem izmaksājusi 2880 eiro, no kuriem 2131 - Zivju fonda atbalsts, 173 eiro - Rāznas Nacionālā parka biedrības līdzfinansējums un 576 eiro - Mākoņkalna pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

 

Iet atpakaļ