Latvijas reģionālā izaugsme. Nedēļa nr. 37

Romāns Naudiņš: Stipri reģioni - stipras valsts pamats!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopotie jaunumi par izaugsmi Latvijas reģionos.

 

Balvu novadā atklāta viena no lielākajām kūdras ražotnēm Latvijā

Balvu novada Briežuciema pagastā atklāta Lutinānu purva kūdras pārstrādes ražotne. SIA "Compaqpeat" jaunās ražotnes izveidē līdz šim ieguldījis aptuveni piecus miljonus eiro un jau šobrīd te strādā 20 vietējie strādnieki. Šī ir viena no lielākajām un modernākajām kūdras ražotnēm Latvijā. Te notiek dārzkopības substrāta ražošana, kas ir pilnībā automatizēta. Pašlaik darbs norit uz 2 ražošanas līnijām, taču nākotnē plānots iegādāties vēl divas.

 

Inčukalna novadā taps jauns atkritumu šķirošanas centrs

Līdz 2015.gada izskaņai Inčukalna novadā plānots izveidot jaunu atkritumu šķirošanas centru. Līgumu par Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu projektam "Atkritumu šķirošanas centra izveide" noslēgušas SIA "Vidzemes Serviss" un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projekts paredz videi droša šķirošanas centra izveidi Vangažos, Inčukalna novadā, kas atradīsies savrupā, noslēgtā vietā prom no apdzīvotām vietām.

Centrs sastāvēs no nožogota asfaltēta un konteineriem aprīkota laukuma ar mobilo iekrāvēju. Centra specializācija būs lielgabarīta atkritumi, kas pašreiz bieži vien uzkrājas vidē vai nonāk atkritumu poligonos, kas ir nevēlams utilizācijas veids. Rezultātā mazināsies atkritumu poligonos deponējamo atkritumu daudzums, kas ir viens no projekta pamatmērķiem. Šķirošanas centra ietvaros darbosies arī šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kas būs pieejams iedzīvotājiem, komersantiem un pašvaldībām. Centra projektētā jauda ir 9,5 tūkstoši tonnu gadā, ko plānots sasniegt pakāpeniski. Projekts radīs vismaz divas jaunas darbavietas.

 

Saldū atklāta speciālā bērnudārza "Cerībiņa" jaunā piebūve

Saldus speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Cerībiņa" pēc jaunās piebūves atklāšanas izveidota jauna grupa 16 bērniem ar attīstības traucējumiem. Bērnudārza jaunās piebūves būvniecība tika īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Projekta attiecināmās izmaksas bija 227 652 eiro, no kuriem 85% bija ERAF finansējums, 12,75% sedza pašvaldība, bet 2,25% - valsts. Neattiecināmās izmaksas ir segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Gulbenes novadā uzlabo elektroapgādes tīklu

Lai nodrošinātu klientus ar nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, uzņēmums AS "Sadales tīkls" Gulbenes novadā šogad īsteno 15 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 1 milj. eiro. Elektroapgādes līniju un sprieguma kvalitātes uzlabošanas projekti notiek Gulbenes novada Daukstu, Tirzas, Litenes, Beļavas, Lizuma, Lejasciema, Stāmerienas un Stradu pagastā. Pēc projektu īstenošanas elektroapgādes drošums un pakalpojumu kvalitāte ievērojami uzlabosies 133 Gulbenes novada lietotājiem. Nozīmīgus darbus piegādātās elektroenerģijas kvalitātes paaugstināšanai AS "Sadales tīkls" plāno veikt Rankas pagastā, kur starp apdzīvotām vietām "Lizums" un "Ranka" vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 4 km garumā.

 

Daugavpilī pensionāriem sabiedriskais transports bez maksas

No 9.septembra Daugavpilī pensionāriem, kas vecāki par 70 gadiem, sabiedriskais transports pieejams bez maksas. Pašvaldība plāno arī skolēniem nodrošināt bezmaksas vai arī nelielas maksas braukšanu visos sabiedriskā transporta līdzekļos. Pašlaik skolēni var bez maksas braukt tikai ar autobusu vai tramvaju.

 

Krāslavas novadā īstenos Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projektu

Krāslavas novadā īstenos Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projektu "Kaimiņu ceļš", ko līdzfinansē Eiropas Savienība. 2014.gada rudenī tiek plānota Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju aptauja par to, vai ir uzlabojušies robežšķērsošanas apstākļi abās robežas pusēs.

Ceļa rekonstrukcija Latvijas un Balkrievijas pusēs, kā arī autostāvvietas labiekārtošana Baltkrievijas pusē tiks pabeigta 2014.gada septembra beigās. Latvijas pusē tiek rekonstruēts ceļa posms 1,65km garumā, Baltkrievijā-1,5km. Projektā sadarbojas Krāslavas novada dome un Valsts Robežsardze (Latvijā) un Braslavas un Vitebskas pašvaldības un Valsts Robežas Komiteja (Baltkrievijā). Informatīvo un diplonātisko atbalstu projekta īstenošanai sniedz Latvijas konsulāts Vitebskā un Baltkrievijas ģenerālais konsulāts Daugavpilī. Projekta budžets ir 511 755,34 eiro.

 

Carnikavas novadā uzsāk meliorācijas sistēmas rekonstrukciju

10.septembrī Carnikavas novadā uzsākti Eimuru – Mangaļu poldera meliorācijas grāvju rekonstrukcijas darbi, kas turpināsies līdz šī gada 30.oktobrim. Kopumā projekta ietvaros tiks veikta meliorācijas grāvju un caurteku tīrīšana 7680 m garumā. Kopējais apstiprinātais projekta finansējums ir 107 315 eiro, tostarp ES fondu finansējums 50 345 eiro. Projekta rezultātā tiks uzlabota meliorācijas sistēmas darbība, kā arī novērsta regulāra lauksaimniecības zemes applūšana.

 

Pēc restaurācijas atklāta Bauskas pils

12.septembrī atklāta restaurētā Bauskas pils. Triju gadu laikā veikta pils zinātniskā izpēte, restaurēta 16.gadsimta fasādes sgrafito dekoratīvā apdare, atjaunotas ārējās akmens kaluma kāpnes un ieejas portāls uz hercoga apartamentiem ziemeļu korpusā. Rekonstruētas ārējās koka kāpnes ar nojumi uz pilskunga telpām dienvidu korpusā, atjaunots pagalma 17.gadsimta bruģis, pils interjeru sienu apdare, renesanses, manierisma un baroka stila podiņu krāsnis, kamīni, logu vitrāžas, polihromo krāsaino flīžu grīdu segums hercoga apartamentos, kā arī labiekārtota pils teritorija.  Augustā noslēdzās ERAF projekts "Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošanas II kārta". Projekta realizācija tika sākta 2011.gada sākumā.

 

Mālupē norit siltināšanas darbi

Mālupes pamatskolā šobrīd rit darbs, siltinot skolas sporta zāli. Sporta zālei tiek mainīta grīda un no iekšpuses siltinātas abas gala sienas. Tiks nomainītas durvis un ierīkota gaisa rekuperācijas sistēma, kad notiek enerģijas atkārtota izmantošana enerģijas taupīšanas nolūkos: noņemtā gaisa siltuma enerģijas daļa tiks atdota svaigajam gaisam, kuru iesūknēs sporta zālē. Siltināšana līdztekus notiek vēl trīs Alūksnes novada iestādēs: bērnudārzā “Saulīte” Alsviķos, “Mazputniņā” Malienā un “Pūcītē” Jaunalūksnē. Mālupes pamatskolas sporta zāles siltināšanas projekta kopējās izmaksas ir 132 940 eiro. Darbi notiek saskaņā ar KPFI finansēto projektu.

Alūksnes novada dome šobrīd ir izsludinājusi iepirkumu projektam “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolā”. Tas paredz siltināt arī Mālupes pamatskolas ēku, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus.

 

Tīrs ūdens Skrīveros

Skrīveru ziemeļu daļā, Lielkažoku, Daugavas un Dīvajas ielu rajonā, no septembra darbojas jauna un moderna dzeramā ūdens attīrīšanas un atdzelžošanas stacija. Iepriekšējās attīrīšanas iekārtas un dziļurbums, kas izveidots vēl padomju laikā, nespēja nodrošināt atdzelžošanu un pastāvīgu ūdens spiedienu visiem pieslēgumiem. Arī ēka, kurā bija izvietotas vecās iekārtas, neatbilda drošas ekspluatācijas prasībām, tās sienās bija plaisas, tādēļ bija nepieciešams celt jaunu. Būve un iekārtas izmaksājušas ap 20 tūkstošiem eiro.

 

Pāvilostā atjaunots skeitparks

Šomēnes Pāvilostā atklāja atjaunoto skeitparku. Novadā ir daudz jauniešu, kas brīvajā laikā aizraujas ar skeitošanu. Pāvilostas skeitparkam bija nepieciešama sakopšana un papildu konstrukciju uzstādīšana, lai tas kalpotu ilgāk un lai būtu iespējams rīkot sacensības un treniņnometnes vasaras mēnešos. Kopējās skeitparka atjaunošanas izmaksas ir aptuveni 5400 eiro. Pašvaldība sniedza vairāk nekā 10 procentu jeb 700 eiro līdzfinansējumu. Pārējā nauda ir no biedrības "Liepājas rajona partnerība" administrētajiem ES fondu līdzekļiem.

 

Iet atpakaļ