Latvijas reģionālā izaugsme. Nedēļa nr. 40

Romāns Naudiņš: Stipri reģioni - stipras valsts pamats!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopotie jaunumi par izaugsmi Latvijas reģionos.

 

Siguldas pašvaldībai piešķirti 58 559 eiro dabas stihiju radīto postījumu novēršanai

Valdība 30.septembrī atbalstīja VARAM sagatavoto rīkojuma projektu par 58 559 eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Siguldas novada domei, lai segtu izdevumus, kas radušies, novēršot jūlija lietusgāžu un vēja radītos postījumus.

Jūlijā spēcīgu lietusgāžu dēļ Siguldā aptuveni 200-300 metrus no Gaujas tilta, Peldu ielas labajā pusē, izveidojās izskalojumi aptuveni 200 metru garumā, radot grunts nogruvumus, kas trīs vietās radīja tukšumus zem asfalta seguma. Nogruvuma vidusdaļā zem ielas tika izskalota un bojāta caurteka, kā rezultātā viens tās posms atdalījās no pārējās konstrukcijas. Peldu ielas kreisajā pusē izveidojās smilts sanesumi no gravas un aizdambējās caurtekas. Vēl vienā vietā, aptuveni 50 metrus no Gaujas tilta, Gaujas ielas labajā pusē lietavu dēļ aizdambējās caurteka, izraisot lietus ūdens plūsmu pāri Gaujas ielas brauktuvei. Ielas labajā pusē izveidojās aptuveni 400 metrus garš izskalojums, radot grunts nogruvumu. Arī Laurenču ielā izveidojās izskalojumi.

Saskaņā ar kārtību, kādā piešķir un izlieto līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, pašvaldība nodrošinās 30% no kopējiem izdevumiem, kas nepieciešams dabas stihiju radīto postījumu novēršanai, kas ir 25 096 eiro.

 

Salacgrīvas novadam piešķirti 65 586 eiro lietavu postījumu novēršanai

Salacgrīvas novada dome bija vērsusies VARAM, lūdzot kompensēt līdzekļus, kas izlietoti, lai novērstu bojājumus, ko vairākiem novada ceļiem radīja spēcīgās 28.augusta lietavas. Valdība 30.septembra sēdē atbalstīja VARAM sagatavoto rīkojuma projektu par 65 586 eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Salacgrīvas novada domei, lai novērstu augusta lietavās radītos postījumus.

Kopumā autoceļu Zaķi-Tūja, Lielurgas-Oltuži, Zivtiņas-Siliņi, Tūja-Ežurgas, Vecmuiža-Dāči, "Jasmīni 2"-Tīreļi, Baznīca-Pidas pagasta padome, Ligzdas-Straujupītes remontam nepieciešami 92 265 eiro. No šīs summas Salacgrīvas novada pašvaldība segs 30% jeb 27 679 eiro.

 

Līvānu novadā norit vērienīgs satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošanas projekts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītajā vērienīgajā satiksmes infrastruktūras tīkla projektā Līvānu novadā pabeigta Stirnu ielas un pašvaldības ceļa Jaudzemi-Līvāni renovācija.

Jersikas pagasta Iesalniekos esošās Stirnu ielas un Rožupes pagastā esošā pašvaldības ceļa Jaudzemi-Līvāni renovāciju projekta "Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai" gaitā veicis būvuzņēmējs SIA "Latgales ceļdaris".

 

Valmierā atklāta Jaunsardzes jaunā ēka

1.oktobrī, Zemessardzes 22.Kājnieku bataljona štāba teritorijā Kaugurmuižā, Valmierā atklāja Rekrūtēšanas un jaunsardzes centra (RJC) Jaunsardzes departamenta 3.novada nodaļas ēku.

Jaunajā ēkā strādās novada vadība un notiks jaunsargu nodarbības, kā arī būs atbilstošas telpas jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu glabāšanai. Jaunā ēka ļaus kvalitatīvāk organizēt Jaunsargu paraugprogrammas īstenošanu Valmierā un apkārtējos novados, koordināciju starp novada vadību un jaunsargu instruktoriem.

 

Atklāta jaunā Talsu slimnīca

Jaunajā slimnīcā, kas uzbūvēta Talsos, Stendes ielā 1, būs 26 gultas vietas iekšķīgo slimību jeb terapijas nodaļā, 10 gultas ķirurģijai, 3 gultas intensīvajai terapijai, 4 gultas dienas stacionāram, kā arī 3 observācijas gultas steidzamās medicīniskās palīdzības punktā.

Tāpat jaunajā slimnīcā būs plaša ambulatorās medicīnas nodaļa ar ģimenes ārstu un speciālistu kabinetiem, laboratorija un rehabilitācijas nodaļa. Slimnīcā tiks nodrošināti arī diagnostikas pakalpojumi, tai skaitā rentgenogrāfijas izmeklējumi, datortomogrāfija un ultrasonogrāfija. Darbu turpinās arī grūtnieču aprūpes kabinets un hemodialīzes nodaļa.

Slimnīcas vadība pauž gandarījumu, ka, pateicoties jaunajai slimnīcas ēkai, ir palielinājusies arī mediķu vēlme strādāt Talsu slimnīcā.

 

Jēkabpilī renovēts tilts pār Daugavu

Ekspluatācijā nodots renovētais tilts pār Daugavu Jēkabpilī. Tilta atjaunošanas darbus konkursa rezultātā veica «LNK Industries Group», kas 2013.gadā uzvarēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības organizētājā konkursā par pašreizējā tilta pār Daugavu renovāciju. Projekta kopējās izmaksas ir 7 363 972 eiro, tai skaitā ERAF finansējums - 6 080 023 eiro, valsts budžeta dotācija - 220 919 eiro un pašvaldības līdzfinansējums - 1 063 028 eiro.

Tilta renovācija īstenota posmā no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai. Renovācijas gaitā tika mainītas brauktuves un ietves segums, remontēti tilta balsti, veikts laiduma konstrukcijas remonts, margu, barjeru un apgaismes stabu demontāža un jaunu uzstādīšana, notekcauruļu maiņa un tilta daļu krāsošanas darbi. Remontdarbu rezultātā tika apturēta tilta tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi, kā arī nodrošināta būves ilgmūžība vēl vismaz 30-40 gadus.

Tilts pār Daugavu Jēkabpilī ir uzbūvēts 1962. un 1963.gadā, apvienojot abu Daugavas krastu pilsētas - Krustpili un Jēkabpili - zem viena nosaukuma Jēkabpils. Iepriekšējie tilta remontdarbi tika veikti 1995.gadā.

 

Dagdas novadā izveidos 11 jaunus publiskos interneta pieejas punktus

Lai attīstītu piekļuves iespējas internetam, Dagdas novadā paredzēts izveidot 11 jaunus publiski pieejamus interneta punktus (PIPP), kā arī pilnveidot jau 11 esošos.

ERAF atbalstītajā projektā "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā" paredzēts izveidot deviņas publiski pieejamas bezvadu interneta zonas: Dagdas pilsētas skvērā, Dagdas novada tūrisma informācijas centrā, Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centrā "Parka rozes", Andrupenes pagasta muzejā "Andrupenes lauku sēta", Andrupenes pagasta Tautas namā, Asūnes pagasta Tautas namā, Ezernieku pagasta Saietu namā, Jaundomes vides izglītības centrā un Svariņu pagasta Sporta namā, tādējādi nodrošinot bezvada interneta pārklājumu 50 metru rādiusā no ierīces uzstādīšanas vietas. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi pie datortehnikas, tiks izveidoti divi jauni PIPP, kā arī uzlaboti 11 esošie. Kopumā tiks iegādāti 44 datorkomplekti.

Ieguldījumi PIPP nepieciešami, lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju dažādu mērķa grupu iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. 73% no projektā paredzētajiem jaunizveidotajiem un pilnveidotajiem PIPP būs pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī tādām mērķa grupām kā pensionāri, maznodrošinātie,  personas ar bērniem.

Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir 58 769 eiro. Tai skaitā ERAF finansējums – 49 954 eiro, valsts budžeta dotācija – 2 203 eiro un Dagdas novada pašvaldības budžeta finansējums – 6 611 eiro.

 

Atjaunots Liepājas promenādes gājēju tiltiņš

Noslēgusies Liepājas vecās ostmalas promenādes tiltiņa rekonstrukcija. Atjaunoto tiltiņu ekspluatācijā paredzēts nodot pēc tam, kad uz betona pamata krastmalā tiks uzstādīts Tirdzniecības kanāla makets. To plānots paveikt novembrī. Līdz maketa uzstādīšanai betona pamats būs norobežots ar būvžogu.

Rekonstrukcijas laikā aptuveni 600 kvadrātmetru lielais tiltiņa koka dēļu klājums nomainīts ar polimēra (PVC) dēlīšiem. Tie ir izturīgāki pret klimata apstākļu iedarbību, tāpēc kalpos daudz ilgāk nekā līdzšinējais dabas materiāls. Tāpat rekonstrukcijas laikā atjaunoti soliņi, starp gājēju tiltu un kanālmalu demontēts koka klājs, tā vietā izbūvēts kalta akmens bruģis.

 

Iet atpakaļ