Latvijas reģionālā izaugsme. Nedēļa nr. 41

Romāns Naudiņš: Stipri reģioni - stipras valsts pamats!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopotie jaunumi par izaugsmi Latvijas reģionos.

 

Strenču vidusskolā notiek renovācija

Strenču vidusskolā norisinās projekts, kura laikā skolā tiek mainīti logi, vitrīnas un durvis, ieklāts pārsegumu konstrukciju siltumizolācijas slānis.

Līdz šim ir veikta esošo logu bloku, palodžu un apdares demontāža un jaunu logu bloku iebūve aptuveni 76% apmērā . Uzsākta logu aiļu iekšējā apdare. Palikuši vēl nenomainīti logu bloki ēdnīcā un sporta zālē, kā arī jumta logi. Durvju un vitrīnu (lielās ieejas durvis) nomaiņa arī vēl nav uzsākta.

Nomainot visus logus un durvis, kā arī nosiltinot bēniņu pārsegumu, tiks uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis, ēkas energoefektivitāte un ugunsdrošība, nodrošinot atbilstošu komforta līmeni apkures periodā, kas ļaus būtiski samazināt siltumenerģijas patēriņu un tās uzturēšanas izmaksas.

Būvdarbus veic SIA "VJM" atbilstoši SIA "BM projekts" izstrādātajai projekta tehniskajai dokumentācijai. Būvdarbu veikšanu uzrauga būvuzraugs Aivars Kalniņš.

Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" laikā. Projekts kopumā izmaksā 181 647 eiro, no kuriem 85% iegūti no KPFI, savukārt 15% sedz pašvaldība.

 

Olainē ierīko 122 mūsdienīgas velonovietnes

Olaines novadā pie visiem sabiedriskas nozīmes objektiem uzstādītas 122 jaunas velonovietnes. Uzstādītās velonovietnes ir 2 veidu - U-veida un stilizētas riteņa formas novietnes. Jaunie objekti izvietoti Jaunolainē, Gaismās, kā arī Olaines pilsētā.

 

Preiļu novadā rekonstruē ceļus un ielas

Preiļu novadā ekspluatācijā nodoti divi rekonstruētie ceļu posmi: Preiļi-Pilskalns Preiļu pagasta teritorijā un Gubaniški-Lielie Livmaņi Pelēču pagastā.

Ceļu posmi rekonstruēti Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītajā projektā "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II". Kopējais renovēto ceļa posmu garums - 1,5 kilometri, būvdarbu līgumcena - 132 087 eiro.

Apjomīgi ceļu rekonstrukcijas darbi patlaban turpinās Latgales programmas projektā "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana", kas paredz asfaltbetona seguma ieklāšanu vairākās ielās ar grants segumu Pelēču, Saunas un Aizkalnes pagastu centros un gājēju ietves izbūvi no Preiļiem līdz Preiļu pagasta centram. Projekta kopējās izmaksas - 1 424 638 eiro.

 

Liepājā izbūvē jaunu ietvi un veloceļa posmu

Liepājas Būvvaldes pieņemšanas komisija ekspluatācijā pieņēmusi izbūvēto ietvi un veloceļa posmu Cukura ielā – no Grīzupes līdz Ģenerāļa Baloža ielai virzienā uz Karaostu. Minētajā posmā ir izbūvēta betona bruģakmens ietve, veloceļš ar asfalta segumu, betona ceļa apmales, uzstādītas četras ceļu satiksmes zīmes un četras veloceļa piktogrammas.

Šajā būvobjektā darbi sākti šā gada jūnijā. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA “Aizputes ceļinieks”, būvprojekta autors SIA “Firma L4″, bet pasūtītājs – Liepājas pilsētas pašvaldība. Būvniecības kopējās izmaksas ir 116 575,77 eiro.

 

Mazsalacā top jauna skulptūru taka

Pateicoties novada jauniešu un domes iniciatīvai, vienā no Latvijas skaistākajām vietām - Mazsalacas Skaņā kalna apkaimē tiek veidota jauna pastaigu un atpūtas taka ģimenēm un citiem dabas baudītājiem. Paredzēts, ka tajā būs daudz skaistu koka objektu.

Skaņu taka ir tapšanas stadijā un septembra beigās atklātas pirmās no skulptūrām, ko varēs apskatīt jaunajā tūrisma objektā. Pilnībā Skaņākalna skanošo skulptūru taka tiks atklāta 2015.gada pavasarī. Takas projektu īsteno jaunieši, kas vēlas sakopt savu vidi un apkaimi, no biedrības "Jauniešu vētra" sadarbībā ar Mazsalacas novada domi, Mazsalacas novada Kultūras centru un Mazsalacas novada Tūrisma Informācijas un Uzņēmējdarbības atbalsta centru.

Jāatgādina, ka 2013. gada rudenī tika atklāta arī Putnu taka Skaņajā kalnā, kas joprojām daudziem tūristiem ir jaunums.

 

Vārkavas novadā stāda publiskos dārzus

Vārkavas novadā 7. un 8.oktobrī notika divu saimes jeb publisko dārzu stādīšanas talkas, ko organizēja biedrība „Kulturys studeja Speiga”. Talkas notika pie Vārkavas pamatskolas un pie Vārkavas vidusskolas. Pasākuma gaitā dārzos tika stādītas sarkanās lazdas, krūmmellenes, bezērķšķu cidonijas un ēdamie pīlādži.

Pasākuma organizatori uzsver, ka saimes dārzu ideja Latvijā ir bijusi sastopama jau sen. Ja agrāk skolēni, no skolas iedami, našķojās ar ogām, riekstiem, āboliem, kas auga vairākus kilometrus garo taciņu un ceļu malās, tad tagad tādi augi tiek vienkopus stādīti saimes dārzos mācību iestāžu tuvumā. Tomēr saimes dārzi ir paredzēti ne tikai skolēniem, bet konkrētās vietas iedzīvotājiem kopumā, jo ne visiem ir pieejams savs augļu dārzs.

 

Ķekavas novada pašvaldība saņem pirmos elektromobiļus

10.oktobrī Ķekavas novada pašvaldība papildināja esošo autoparku ar diviem jauniem Volkswagen markas automobiļiem, kas aprīkoti ar elektrodzinējiem. Šie videi draudzīgie un ekonomiski izdevīgie pārvietošanās līdzekļi pašvaldībai izmaksāja 8 415 eiro katrs, jo lielāko daļu elektromobiļa vērtības - 18 500 eiro par katru -sedz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) piešķirtais finansējums.

Ekspluatācijas izmaksas šiem auto ir būtiski zemākas kā automašīnām ar iekšdedzes dzinējiem. Volkswagen Up! patērē 11,7 kWh elektroenerģijas uz 100 kilometriem, kas pēc AS Latvenergo pamata tarifa 0,153 eiro par vienu kilovatstundu, izmaksā 1,76 eiro, kas ir vienlīdzīgs aptuveni 1,4 litriem benzīna. Turklāt aprēķināts, ka līdzīga tipa automašīna ar fosilās degvielas dzinēju gada laikā, nobraucot 25 000 km, rada 3475 kg oglekļa dioksīda (CO2), turpretī elektrodzinējs to nerada nemaz.

Iecerēts, ka viens no elektromobiļiem tiks izmantots Ķekavas novada sociālā dienesta vajadzībām, lai spētu operatīvi nodrošināt sociālo palīdzību Ķekavas novada iedzīvotājiem. Elektromobili plānots izmantot sociālo darbinieku ikdienas pienākumu veikšanai - maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju sadzīves apstākļu apsekošanai, nogādāšanai uz ārstniecības iestādēm, kā arī administrācijas vajadzībām, apsekojot novada sociālos centrus. Otru elektromobili izmantos Ķekavas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, tajā skaitā administrācijas darbinieku nokļūšanai uz atbildīgajām institūcijām, piemēram, ministrijām, valsts iestādēm un tamlīdzīgi.

KPFI finansējuma pieprasījums tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides investīciju fonda izsludinātajā konkursā šī gada maijā. Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas. Latvijas Vides investīciju fonds apstiprināja Ķekavas novada pašvaldības iesniegto projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot elektromobiļus Ķekavas novada pašvaldībā", atbalstot finansējuma piešķiršanu elektromobiļu iegādei.

 

Iet atpakaļ