"Māja-kuģis" Pāvilostā

Ministru prezidentam Mārim Kučinskim

Š. g. 23.janvārī Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisija savā sēdē izskatīja jautājumu par plašsaziņas līdzekļos
atspoguļoto situāciju par “māju - kuģi” Pāvilostas novadā.
Komisija nolēma:
- uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Tieslietu ministrijai sniegt Pāvilostas novada pašvaldībai nepieciešamo
juridisko un citu atbalstu minētās situācijas likumīgai atrisināšanai;
- uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
kopīgi ar Satiksmes, Ekonomikas un Zemkopības ministrijām izvērtēt
regulējumu, kas reglamentē minēto un līdzīgus gadījumus, un sagatavot
priekšlikumus regulējuma maiņai vai papildināšanai ar mērķi nepieļaut
vai novērst tādus gadījumus;
- uzdot Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas, Zemkopības
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām izvērtēt
regulējumu attiecībā uz dažādu kuģošanas līdzekļu un peldošu
konstrukciju būvniecību un ekspluatāciju un sagatavot priekšlikumus
regulējuma maiņai vai papildināšanai.

Lūdzu atbalstīt minēto ministriju iesaisti komisijas lēmuma
izpildei.

Lūdzu pārrunāt ar minētajām ministrijām to kompetencē esošo
jomu politikas plānošanā un likumu izpildes uzraudzības mehānismos
nepieciešamās izmaiņas.

Ar cieņu,
Romāns Naudiņš
komisijas priekšsēdētājs

 

Iet atpakaļ