Ministrs R.Naudiņš iepazīstas ar Latvijas radiomonitoringa sistēmu pierobežā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš 2014.gada 15.oktobrī apmeklēja Rūjienas vidusskolu, kur kopā ar VAS "Elektroniskie sakari" ekspertiem izvērtēja  modernizēto radiofrekvenču uzraudzības sistēmu. Ministrs kopā ar Rūjienas vidusskolas un Naukšēnu novada vidusskolas skolēniem klātienē apskatīja  mobilās radiomonitoringa stacijas jeb mērlaboratorijas, ar kuru palīdzību tiek veikta radiofrekvenču kontrole, nodrošinot radioiekārtu savstarpēju elektromagnētisko saderību un pasargājot radioierīču lietotājus no traucējumiem.

Kā ministrs pastāstīja skolēniem, radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss - starptautiska dabas bagātība. Tādēļ racionāla šī resursa izmantošana nav iespējama bez dažādu tehnisku procedūru ievērošanas. Šim nolūkam visās pasaules valstīs darbojas speciālas institūcijas, kas realizē radiofrekvenču resursa pārvaldi. Radiofrekvenču spektra pārvaldības mērķis ir panākt, lai spektrs tiktu izmantots pēc iespējas efektīvāk, racionālāk un lai radioiekārtu savstarpējie traucējumi būtu pēc iespējas minimāli.

Demonstrējot mobilās radiomonitoringa stacijas, eksperti uzsvēra, ka VAS „Elektroniskie sakari” vairāku gadu garumā ir mērķtiecīgi stiprinājuši savu kapacitāti, lai līdzsvarotu attīstību radiofrekvenču spektra uzraudzības jomā reģionos, tostarp pierobežas teritorijā. No šogad VAS ES reģistrētajiem radiotraucējumu pieteikumiem aptuveni 25%  saņemti no pierobežas teritorijā esošām apdzīvotām vietām.

 

Papildus informācija: Latvijā radiofrekvenču spektra apsaimniekošanu veic valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, kas saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu plāno, koordinē un uzrauga radiofrekvenču spektra izmantošanu, izsniedz radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, nodrošina radioiekārtu savstarpēju elektromagnētisko saderību, veic radioiekārtu parametru mērījumus, kā arī nodrošina elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu.  

 

Attēlā:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš Rūjienas vidusskolā kopā ar skolēniem pēta, kā notiek radiotraucējumu pieteikumu pārbaude, nereģistrētu frekvenču izmantošanas gadījumu atklāšana, radioiekārtu izstarojumu tehnisko parametru mērījumi un kontrole un elektromagnētiskās saderības ekspertīzes.

 

Iet atpakaļ