Pēc militāra goda tradīcijām pārapbedīts nacionālais partizāns Jānis Melnītis

Autors: Ilze Kalniņa, Saeimas deputāta R.Naudiņa palīdze.

2011.gada 28.oktobrī Jaunpiebalgas kapsētā pēc militāra goda tradīcijām pārapbedīja nacionālo partizānu Jāni Melnīti, kurš kritis kaujā ar okupācijas karaspēku 1946.gada 25.janvārī.

Pārapbedīšanas ceremonijā piedalījās LR 11.Saeimas deputāts Romāns Naudiņš, ar kura finansiālo atbalstu tika palīdzēts pārapbedīt J.Melnīti.

Atceres brīdī R.Naudiņš uzrunāja klātesošos:

„ Ir pagājuši 65 gadi, kopš baisajiem notikumiem, kad kaujā ar komunistiem , Jānis Melnītis atdeva savu dzīvību. Kā dēļ? Tā dēļ, lai dotu iespēju dzīvot nākamajām paaudzēm. Dzīvot savā, brīvā valstī – Latvijā.

Nu beidzot – šodien, pienācis brīdis, kad viņš tiek pārapbedīts Jaunpiebalgas kapsētā – savās īstajās mūža mājās.

Vēsture nav saudzējusi latviešu tautu, bet mēs to nedrīkstam aizmirst. Mēs esam atbildīgi par savas vēstures saglabāšanu nākamajām paaudzēm, mums jātur godā to kritušo vīru drosme un varonība, kas sirdī nesa Latvijas vārdu – ar ticību, cerību un pārliecību.

Mums šodien neviens neprasa iet bojā citu dēļ, bet mūsu pienākums ir kopt un attīstīt sevī godīgumu un taisnīgumu. Labestību un žēlsirdību. Līdzjūtību pret tuvākajiem un ticību savai valstij.

Man ir liels gods, un tas ir mans latvieša pienākums, - atbalstīt un piedalīties šajā atceres ceremonijā.

Es pateicos Piebalgas Latviešu biedrībai , tās priekšsēdētājam Jānim Mājeniekam un visiem pārējiem, kas nav taupījuši laiku, enerģiju un pūles , lai iekārtotu Nacionālo partizānu kapu vietu šeit – Jaunpiebalgā.

Novēlu mums visiem – turēsim Latviju dziļi ieslēgtu sirdī, turēsim godā mūsu varoņu piemiņu , sargāsim mūsu brīvību un ticību nākotnei!”    

Romāns Naudiņš vienojās ar Piebalgas latviešu biedrības pārstāvjiem par sadarbību, lai turpinātu ekspedīcijas nacionālo partizānu meklēšanā. Meklēšana notiks, pamatojoties uz aculiecinieku liecībām. Plānots, ka 2012.gada maijā, ekspedīcijā piedalīsies Nacionālās apvienības - Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK jauniešu organizācija.

R.Naudiņš pauda pārliecību : „ Šie drosmīgie, kaujās kritušie vīri , ir pelnījuši, lai tiktu apglabāti pēc militāra goda tradīcijām un svētītā kapu vietā.”  

 

 

 

Iet atpakaļ