Pozitīva atbilde un skaidrojums no Finanšu ministrijas

Biju lūdzis Finanšu ministriju sniegt skaidrojumu par Jāņu vainagu darināšanu un to tirgošanu ceļmalās, atbrīvojot cilvēkus no nodokļa maksāšanas.

Esmu saņēmis pozitīvu atbildi:
1. Saimnieciskā darbība cilvēkiem nav jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā; 
2. Droši var vākt dabas veltes, darināt vainadziņus un līdz 3000 eiro ieņēmumiem gadā tirgot, nemaksājot nodokļus;
3. Protams, tas attiecas ne tikai uz Jāņu dienas vainagiem, bet arī uz citiem darinājumiem no dabā vāktiem augiem.

Svarīgi ir nepārsniegt 3000 eiro ieņēmumus gadā. Drošības labad ietirgoto pierakstiet blociņā savām vajadzībām. Nekāda īpaša, valsts noteikta uzskaite nav jāveic. Čeki nav jāizsniedz. Jūs neviens netraucēs! 

Iet atpakaļ