R.Naudiņš: Ekskluzīvus datorus un telefonus VARAM vairs nevarēs iepirkt

Ar mērķi novērst nesaimniecisku valsts budžeta līdzekļu izmantošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) izstrādājusi jaunus iekšējos noteikumus – kārtību, kādā darbiniekiem pienākumu pildīšanai turpmāk tiks iepirkti portatīvie datori un mobilie telefoni.

Jaunajā kārtībā ir būtiski samazināti mobilo telefonu iegādes cenu limiti un precizēti portatīvo datoru iegādes nosacījumi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš: „Iepriekšējo gadu VARAM prakse saistībā ar portatīvo datoru un mobilo telefonu iegādēm liecina par absolūti nesaimniecisku valsts budžeta līdzekļu izlietošanu. Esmu pārliecināts, ka darbinieki savus tiešos pienākumus var kvalitatīvi pildīt arī neizmantojot ekskluzīvas mobilās un portatīvās ierīces. Lai šo jautājumu sakārtotu un kontrolētu, esam apstiprinājuši jaunus ministrijas iekšējās kārtības noteikumus.”

Uz iespējamu nesaimniecisku ministrijas rīcību iepriekš norādījusi arī Valsts kontrole savā atzinumā par VARAM 2012.gada pārskatu.

Iet atpakaļ