10 punkti Mazās un vidējās uzņēmējdarbības (MVU) atbalstam

  1. Darbaspēka nodokļa turpmāka samazināšana mazajām algām. Neapliekamā minimuma paaugstināšana. Darbaspēka nodokļi Latvijā mazajām algām ir nesamērīgi lieli. Tas padara uzņēmumus nekonkurētspējīgus attiecībā pret citu valstu uzņēmumu saražoto pakalpojumu vai produktu.
  2. Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai ir jābūt pakārtotai mazā un vidējā biznesa atbalstam. ES fondu atbalstu nedrīkst novirzīt tikai lielo uzņēmumu atbalstam. Tas ir nepareizi un tuvredzīgi.
  3. Atvieglota saimnieciskās darbības veikšana un nodokļu politika sabiedriskās ēdināšanas sektorā. Ar esošo nodokļu politiku sabiedriskās ēdināšanas sektors nevar pastāvēt un veikt godīgu nodokļu nomaksu.
  4. Īpašs atbalsts MVU starptautiskām izstāžu misijām, lai var reklamēt savu produkciju ārvalstīs. Latvijas valstij ir jāizveido izstāžu paviljons, lai pieaicinātu mūsu uzņēmējus starptautiskām izstādēm. Paviljona izveidei un vietas apmaksai jābūt finansētai, organizētai no valsts puses.
  5. Jāizveido mūsdienīgu un ilgtermiņā balstītu kases aparātu sistēmu Latvijā, lai netraucētu uzņēmējus ar ikgadējiem jauninājumiem. Patreizējās kases aparātu sistēmas ieviešanas izpildījums ir nepieņemams un traucējošs uzņēmējdarbībai. Ja kases aparāti iegādāti beidzamajos gados, tos jāļauj uzņēmējiem izmantot.
  6. Valsts dzīvojamā fonda būvniecība reģionos, lai ģimenēm būtu pieejams jauns, moderns mājoklis. Tas palīdzētu stabilizēt darba tirgu ilgtermiņā, veicinātu reemigrāciju. Valsts būvniecības programma sniegtu atbalstu celtniekiem un saistītiem uzņēmumiem. Programmas realizācija jāievieš pakāpeniski un ar maksimālu jaudu brīdī, kad kopējā būvniecība valstī sāks samazināties.
  7. Jāsaglabā Mikrouzņēmuma nodokļa režīms. Jauni eksperimenti ar mikrouzņēmuma nodokļa režīma izmaiņām, kas nāk par sliktu uzņēmējiem, nav pieļaujami.
  8. Valsts atbalstīta reģionālā tūrisma programma “Zaļais ceļojums” jeb angļu valodā “Green Trip” izstrāde. Ar valsts atbalstu jāveicina tūristu nokļūšana reģionos. Piemēram, Līgatnes dabas parka apskate tūristiem, kas Rīgā ierodas ar kruīza kuģiem un to uzturēšanās laiks Latvijā ir limitēts. Tūristu nogāde reģionos notiktu vairākos Latvijas virzienos un ar dažādu uzturēšanās ilgumu ārpus Rīgas. Esošā Latvijas sabiedriskā transporta sistēma nerada vienkāršu un saprotamu Latvijas apceļošanu tūristam.
  9. Saeimas deputātu, Saeimas priekšsēdētāja ārvalstu komandējumos pēc iespējas jāuzrunā piedalīties MVU pārstāvjus. Uzņēmējiem jābūt iekļautiem delegāciju sastāvā, ja to pieļauj attiecīgā komandējuma protokols. Līdzīgi kā Vācijas Bundestāgā, arī Latvijas Saeimā jāizveido politiķu-uzņēmēju ārvalstu misiju programma. Tā paredzētu noteiktu valstu apmeklējumu jaunu tirgu izzināšanai Latvijas uzņēmumiem.
  10. Ciešāka sadarbība ar uzņēmējdarbību saistītām sabiedriskām organizācijām Saeimā. Ikgadēja apaļā galda rīkošana,konference Saeimas namā kopā ar uzņēmējiem. Līdzīgi kā Saeimā notiek Ārpolitikas debates, beidzot ieviest Tautsaimniecības debates.

 

Romāns Naudiņš,

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs, Nacionālās apvienība biedrs

Iet atpakaļ