Tikšanās ar Uzbekistātas vēstnieku Kadambay Sultanov

Šodien, kā Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Uzbekistānas parlamentu vadītājs, tikos ar Uzbekistānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Kadambay Sultanov.

Mūsu valstis vieno cieša sadarbība dažādās jomās. Pārrunājām jautājumus, kas skar abas valstis un to sadarbību  tautsaimniecības jomā, kultūrā, izglītībā u.c. Latvijā vien studē vairāk kā 1200 studenti no Uzbekistānas. Turpināsim stiprināt abu valstu sadarbību.

Iet atpakaļ