Akcijas „Skolas diena 2012” ietvaros Saeimas deputāts Romāns Naudiņš apmeklēs Alūksnes novada vidusskolu

Atsaucoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aicinājumam piedalīties akcijā „Skolas diena 2012”, kas notiks vairāk nekā 90 pirmsskolas, profesionālās, speciālās, interešu un vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā, LR 11.Saeimas deputāts Romāns Naudiņš 1.oktobrī apmeklēs Alūksnes novada vidusskolu.

Tā būs iespēja uz vairākām stundām kļūt par pedagogu „ēnu” un vērot ikdienas darbu, novērtējot pedagogu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Notiks domu apmaiņa par skolas ikdienā risināmiem jautājumiem un tiks pārrunātas izglītības aktualitātes, lai veicinātu saprotamu un pārdomātu izglītības politiku valstī, kā arī R.Naudiņš iepazīstinās ar aktualitātēm un paveiktajiem darbiem LR Saeimā.

Akcijas mērķis – veicināt sabiedrības izpratni par pedagogu darba ikdienu un rosināt lēmējvaras lielāku atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei.

Plānotā dienas kārtība:

plkst.10.00 – 11.20 tikšanās ar

  • skolas administrāciju,
  • skolas padomes priekšsēdētāju,
  • Alūksnes novada izglītības pārvaldes vadītāju,

plkst.11.20 - 12.00 bioloģija 12.klasei

plkst.12.20 - 13.00 dabas zinības 4.klasei

plkst.13.05 - 13.25 praktiskās nodarbības pirmsskolas vecuma grupai

plkst.13.55 - 14.35 matemātika 10.klasei

plkst.14.40 -15.20 tikšanās ar vecāko klašu skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem

 

Iet atpakaļ