Alternatīvā enerģija

Autors: Ilze Peltmane, SIA "Žīguri" valdes locekle.

Ilze PeltmaneMēs dzīvojam reģionā, kurā vienmēr būs ziema un rudens.. un būs vajadzīgs siltums.. Tātad aktuāls ir jautājums par komunālo pakalpojumu maksu. Lielāko daļu no tiem procentuāli sastāda tieši apkure, siltais ūdens.

Kā tos samazināt?

 

Ne tikai siltinot daudzdzīvokļu mājas, bet arī veicinot ar alternatīvas enerģijas – piemēram ar enerģētisko šķeldu kurināmo katlu māju un biomasas (koksnes) koģenerācijas potenciāla apgūšanu mūsu pilsētā.

Dabas gāze, ar ko patlaban pamatā tiek apsildītas Valmieras daudzdzīvokļu mājas nav mūsu valsts resurss, savukārt mums pašiem ir savs zaļais zelts – koksne - viens no nozīmīgākajiem un visvairāk izmantotajiem vietējiem atjaunojamās enerģijas avotiem.

Latvijā atjaunojamo energoresursu izmantošana ir stipri iekavēta- mēs esam vieni no pēdējiem visā Eiropas Savienībā. Jāpiezīmē arī tas, ka lielākā daļa mūsu valsts koksnes ir eksporta prece, bet tās izmantošana vietējam patēriņam ir daudz efektīvāka nekā eksportēšana. Domāju, ne viens vien vietējais uzņēmējs būtu gatavs uzsākt šķeldas ražošanu, ja vien būtu kur to izdevīgi realizēt. Bez tam kurinot ar šķeldu tiek pilnībā novērsta arī kaitīgo izmešu emisija, tātad – ieguvums tīrai videi ilgtermiņā.

Un noslēgumā fakts-

PVN likme atjaunojamiem resursiem tai skaitā arī koksnei šobrīd - 21%

Dabas gāzei, savukārt piemērota samazinātā likme - 10%

Šis gan ir valsts mēroga jautājums, bet valsts sākas no pilsētām, un Valmieru – mūsu pilsētu - veidojam mēs – tās iedzīvotāji.

Iet atpakaļ