Izglītība ir pamats stiprai un ekonomiski attīstītai Latvijai!

Turpinot aizsākto tradīciju, arī šogad valsts svētku priekšvakarā pasniedzu pieciem Viestura vidusskolas skolēniem savus Pateicības rakstus un stipendijas, kā arī Ziemassvētku eglītes laikā, piešķīru stipendijas sešiem sākumskolas skolēniem. Viesturskola bija un būs skola, kurai esmu pateicīgs par iegūto izglītību. Nu jau ceturtajā ģimenes paaudzē turpinam skolas gaitas Viesturskolā.

Stipendiāti:

Par izaugsmes dinamikas sasniegumiem: Nils Cakars, Marta Aleksandra Jansone, Adriana Ansone;

Par izciliem sasniegumiem mācībās: Anna Baranova, Jēkabs Kaķis, Lelde Ķikse;

Par veiksmīgu darbību, startējot Latvijas jauniešu peldēšanas izlasē un labiem sasniegumiem peldēšanā Latvijas un Eiropas mērogā, par dalību vides projektā “Tīrs ūdens – dabas delikatese” un atsaucību klases ikdienas dzīves veidošanā: Vitauts Jānis Siliņš;

Par aktīvu dalību pilsētas sporta sacensībās, par labiem sasniegumiem badmintonā Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā un labām un teicamām sekmēm mācībās: Una Berga;

Par labām un teicamām sekmēm 12. klašu grupā: Mārtiņš Zvackis;

Par radošu, mērķtiecīgu darbu vides izglītībā iesaistot un izglītojot savus vienaudžus, par skolas tēla popularizēšanu Latvijas un starptautiskajā mērogā: Elizabete Ločmele;

Par aktīvu darbību skolēnu pašpārvaldē, skolas tēla popularizēšanā, pasākumu organizēšanā un izrāžu gaismošanā: Roberts Cipruss.

“Mūžu dzīvo,mūžu mācies”, tā reiz man teica ķīmijas skolotājs Roberts Pogulis.

Iet atpakaļ