J.Endzelīna Kauguru pamatskolā katru mācību klasi rotās valsts karogs

Latvijas Republikas Saeimas deputāts Romāns Naudiņš valsts svētku priekšvakarā apmeklēs vairākas Vidzemes skolas tiekoties ar skolēniem un skolotājiem.

4.novembrī Romāns Naudiņš viesojās Beverīnas novada Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā, lai sveiktu skolēnus un skolotājus ar gaidāmajiem valsts svētkiem.

Saeimas deputāts Kauguru pamatskolai dāvāja valsts karogus, kuri turpmāk tiks izvietoti katrā pamatskolas mācību klasē.

“Valsts karogam ir milzīgs spēks. Tā atrašanās katrā klasē stiprinās skolēnos patriotismu pret Latviju, veidos piederības un atbildības izjūtu pret savu tautu, tautas kultūras mantojumu, valodu un senčiem. Latvijas nākotne sākas ar mūsu jaunatni,” saka Saeimas deputāts Romāns Naudiņš.

Šobrīd J.Endzelīna Kauguru pamatskolai jau 180 gadu, šeit strādā 16 skolotāju, kuri apmāca 115 skolēnus. Kauguru pamatskola ir otrā skola Latvijā, kuras mācību klasēs ir uzstādīti valsts karogi.

R. Naudiņš tiekoties ar skolas skolēniem novadīja mācību stundu par uzņēmējdarbību, kurā pastāstīja kā nonākt līdz veiksmīgam ražošanas - eksporta uzņēmumam. Auditorija bija ļoti ieinteresēta, aktīvi uzdeva sev interesējošus jautājumus. Vizītes laikā R. Naudiņš pasniedza Pateicības rakstus trīs labākajiem skolēniem- Raimondam Šīrantam, Antrai Andrupei, Martai Ozolai par teicamām zināšanām vēsturē, kā arī Vēstures skolotājai Inesei Ločmelei par teicami paveiktu darbu. 

Informāciju sagatavoja:

Lilita Langovska

Iet atpakaļ