Par kvalitatīvu izglītību

Autors: Dāvis Sirmais, Valsts Ieņēmuma dienesta informātikas daļas vecākais speciālists.

Dāvis SirmaisEs padomāju par Vidzemes augstskolu Valmierā.

Mēs ar to varen lepojamies, jo ne jau katrā pilsētā ir augstskola, un tās tapšanā noteicošā loma bijusi tieši Valmieras pašvaldībai.

Sabūvētas un sakārtotas vairākas ēkas Valmierā – Cēsu ielā un Tērbatas ielā. Pats galvenais - daudzi augstskolas absolventi sekmīgi strādā mūsu pilsētā. Bet es domāju –kas tālāk? Ko tālāk?

 

JAUNĀ DOMA.

Vai nebūtu lietderīgi augstskolā izveidot jaunu fakultāti – inženiertehnisko fakultāti. Valmieras ir industriāli attīstīta, un mūsu rūpnīcām nepieciešami šī profila speciālisti,

 īpaši ekonomiskās krīzes laikā.

Tāds laiks, tādas aktualitātes. Humanitārā doma , protams, arī ir jāuztur spēkā, bet vismaz tikpat svarīga ir arī tehniskā.

Aicinu par to domāt un to īstenot augstskolas vadību, pasniedzējus , Valmieras un Vidzemes jaunās pašvaldības un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.

Ja es būšu Valmieras Domes deputāts, es pūlēšos šīs idejas labā.

Iet atpakaļ