Romāns Naudiņš par aktuālāko 21.jūlija domes sēdē.Septiņu deputātu komandējums uz Vāciju un azartspēļu zāles slēgšana Kultūras centrā!

Autors: Romāns Naudiņš.

Valmieras domes sēde iesākās ar pilsētas izpilddirektora Jāņa Baika ziņojumu. Izpilddirektors detalizēti deputātus iepazīstināja ar aizsargdambja būvniecības ieceri Valmieras pilsētā (Stacijas ielā, pie Nestes benzīntanka). Būvniecības izmaksas būs minimālas. Aizsargvalnis tiks veidots no pilsētas ielu rekonstrukciju laikā izņemtās pamatnes. Turpinājumā par dažiem jautājumiem, kas būtu jāpiemin:

 

1.Jau nedēļu iepriekš Valmieras domes komiteju sēdē izskatījām jautājumu par spēļu zāles uzņēmuma (atrodas Valmieras Kultūras centrā) vēlmi paplašināties. Mans uzstādījums domes komiteju sēdē bija ietvert lēmumā nosacījumu, ka uzņēmumam Valmieras dome var ļaut paplašināt savu darbību, ja tiks slēgta spēļu zāle Valmieras Kultūras centrā (nepagarināts telpu nomas līgums). Deputāti manu ierosinājumu atbalstīja. Turpmāk Kultūras centra spēļu zāle atradīsies gan tiešā, gan pārnestā nozīmē zem zemes. Kāda veikala pagrabstāvā. Spēļu zāles pārstāvim, kas bija ieradies uz domes sēdi uzdevu jautājumu par termiņiem spēļu zāles slēgšanai Kultūras centrā. Pārstāvis apgalvoja, ka zāli slēgs šī gada novembra mēnesī. Ļoti ceru, ka Valmieras Kultūras centru azartspēļu biznesmeņi ir pametuši uz visiem laikiem. Pienāks laiks, ka azartspēļu biznesam būs vispār jāpamet Valmieras pilsēta. Tas gan būs atkarīgs no Latvijas likumdošanas.

2.Valmieras vājdzirdīgo internātskolai piešķīrām atbalstu 4362 LVL Dzirdes centra telpu izveidei. Projektu īstenot palīdzēs arī labdari no Vācijas.

3.Valmieras pašvaldība par 130 LVL izsolē pārdos padomju laiku mantojumu GAZ- 5312 automašīnu.

4.Domes sēdes asākās debates izvērtās par astoņu deputātu komandējumu uz Vāciju no 9.-14.septembrim. Es stingri iebildu tik lielas delegācijas sastāvam un rosināju divus priekšlikumus: pirmais, vizītē uz Vāciju parakstīt sadraudzības līgumu dodas Valmieras mērs un viens deputāts. Komandējumu apmaksā Valmieras pilsēta 100%; otrais mans priekšlikums, ka vizītē uz Vāciju dodas iecerētais astoņu deputātu sastāvs un komandējuma izdevumus deputāti sedz no pašu kabatas 50% apmērā. Pēc šī ierosinājuma man nācās uzklausīt vairāku deputātu pārmetumus. Neskatoties uz maniem iebildumiem, balsojumā neviena deputāta atbalstu neguvu un lēmums par komandējumu tika pieņemts. Jāatzīmē, ka debašu laikā savu komandējumu negaidīti atsauca deputāts Jānis Brengulis. Tomēr pārējo septiņu deputātu komandējumu J.Brengulis atbalstīja. Ir skumji, ka deputāti neapzinās Latvijas ekonomisko situāciju un ir gatavi spert šādu nesaimniecisku soli. Neredzu nekādu nepieciešamību tik „jaudīgas” tautas kalpu delegācijas vizītei uz Vāciju. Šis balsojums nekādā veidā nerāda tautas kalpu priekšzīmi sabiedrībai un ir cinisks.

Domes sēdi vadīja Valmieras domes priekšsēdētāja vietniece Vaira Dundure. Sēdē nepiedalījās deputāti J.Skrastiņš, E.Sniedze.

Valmieras domes priekšsēdētājs Inesis Boķis atradās atvaļinājumā.

Iet atpakaļ