Trim Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem pasniegti pateicības raksti

Šā gada 15.novembrī LR 11. Saeimas deputāts Romāns Naudiņš viesojās Valmieras Viestura vidusskolā, kur notika Latvijas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts svētku koncerts „Mana Latvija”.

Saeimas deputāts svētku pasākumā trim skolēniem pasniedza naudas balvu un Pateicības rakstus. Par teicamām sekmēm Latvijas Vēstures, politikas un tiesību zinību priekšmetu apguvē, par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un skolas vārda popularizēšanu sabiedrībā apbalvota tika Signe Sēne un Anna Paula Gruzdiņa, kā arī Sindija Siliņa par labiem panākumiem sportā, startējot skolas izlases komandā. Pateicības rakstus saņēma vēstures un politikas skolotāja Anna Gammeršmidte un sporta skolotāji: Igors Rams un Atis Jākobsons par ilggadēju, radošu un kvalitatīvu mācību darbu.

Saeimas deputāts R. Naudiņš, kurš šo skolu ir absolvējis 1999. gadā, savā uzrunā skolēniem un skolotājiem uzsvēra, ka kvalitatīva un atbilstoša izglītība ir pamats katra cilvēka labklājībai. “Labklājīgu valsti var veidot tikai izglītota sabiedrība,” savā uzrunā atzīmēja R.Naudiņš.

Saeimas deputāts skolēnus aicināja pievērst uzmanību ne tikai augstākās akadēmiskās izglītības iegūšanai, bet arī profesionālai izglītībai. Augstākās izglītības iegūšana automātiski nenozīmē, ka cilvēks būs nodrošināts ar labu darbu un cienīgu atalgojumu.

Romāns Naudiņš vēlēja jauniešiem sekot savam aicinājumam, kļūstot par lieliskiem ārstiem, uzņēmējiem, māksliniekiem, pedagogiem un citas profesijas pārstāvjiem.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Volkoviča

Iet atpakaļ