Valmierā jāveido sociālie kooperatīvi

Autors: Romāns Naudiņš.

Romāns NaudiņšLai risinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātības jautājumus, Valmieras pašvaldība sadarbojoties ar uzņēmējiem varētu veidot sociālos kooperatīvus. Kooperatīvā strādātu vienkopus gan veselie cilvēki, gan cilvēki ar invaliditāti. No izpētītajiem labās prakses piemēriem, šķiet optimālākais un piemērotākais Latvijai būtu Itālijas modelis. Sociālajos kooperatīvos strādā ap 40 % invalīdu, savukārt veselie cilvēki jebkurā laikā var sniegt palīdzības roku savam darba kolēģim, invalīdam. Šādi kooperatīvi no vietējām pašpārvaldēm saņem nepieciešamo infrastruktūru uzņēmumu izveidei, nodokļu atlaides un pat obligātos iepirkumus, piemēram, darbnīcas šuj formas tērpus policistiem, karavīriem, mediķiem.

 

Vienreizēja pašvaldības investīcija un atbalsts šāda uzņēmuma izveidē lielā mērā noņemtu no dienas kārtības jautājumu, kas skar sociālās palīdzības sniegšanu invalīdiem. Invalīdi ir čakli un uzticami darbinieki, par to esmu pārliecinājies savā uzņēmējdarbības praksē. Invalīdiem jādod iespēju strādāt un viņi paši sev nopelnīs.

Latvijas gadījumā, dot priekšroku pašvaldībai iepirkt produkciju vai pakalpojumu ko sniedz cilvēki ar īpašām vajadzībām traucē likumdošana, kas tikai parāda mūsu mazspēju un nemākulību veicināt Latvijā sniegta pakalpojuma atbalstīšanu. Itālijā, Francijā, Īrijā, valstīs ko esmu izpētījis, invalīdu sniegtajiem pakalpojumiem ir garantēts valsts un pašvaldības atbalsts. Viņi atbalsts savējos!

Iet atpakaļ