Valmierā plāno darba prakses nodrošināt 340 bezdarbniekiem

Autors: Valmieras pašvaldība.

Valmieras pašvaldībaValmieras pilsētas pašvaldība, iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) programmā, kuras mērķis ir nodrošināt bez darba palikušiem iedzīvotājiem iztikas līdzekļus, līdz 2010.gada beigām plāno izveidot 340 darba praktizēšanas vietas.

Valmierieši, kuri vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu, varēs strādāt galvenokārt pilsētas labiekārtošanā un sakopšanā. Taču tiks piedāvāts veikt dažādus palīgdarbus Valmieras izglītības iestādēs, Kristīgajā žēlsirdības fondā, palīdzēt bērniem ar speciālām vajadzībām, kuriem ir pārvietošanās grūtības, kā arī pansionāta „Valmiera” iemītnieku aprūpē u.tml.

 

Bezdarbniekiem par pilna laika darba praksi  (40 stundas nedēļā) ik mēnesi tiks maksāta stipendija 100 latu apmērā. Bezdarbnieka statuss tiks saglabāts, un nodokļu maksājumi, kā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas no stipendijas summas netiks veiktas. Bezdarbnieks darba praktizēšanas aktivitātē varēs iesaistīties no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem, gada laikā bezdarbnieks varēs rindas kārtībā piedalīties pasākumā arī atkārtoti.

Darbam pašvaldībā valmieriešus rindas kārtībā norīkos NVA Valmieras filiāle, bet līgumu ar viņu slēgs pašvaldība. Bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un vēlas strādāt darba prakses vietā pašvaldībā, tiek aicināti pieteikties NVA Valmieras filiālē.

Projekts par darba praktizēšanas vietu izveidi tiek organizēts no 2009.gada septembra līdz 2010.gada 31.decembrim, to finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds (ESF), bet īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām. Kopējais finansējums no 2009.gada septembrim līdz 2010.gada decembrim darba prakšu nodrošināšanai pašvaldībās no ESF un valsts budžeta ir 24 miljoni latu. Šajā laika periodā visā Latvijā plānots izveidot 27 tūkstošus darba praktizēšanas vietas.

Jāpiebilst, ka pašvaldībām, kas piedalās NVA īstenotajā un ESF līdzfinansētajā projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”,  NVA finansiāli nodrošina nepieciešamā inventāra iegādi un nomu, bezdarbnieka veselības pārbaudi pirms darba praktizēšanas uzsākšanas, transporta u.c. izdevumus.

2009.gada 31.augustā Valmieras pilsētā reģistrēts 1591 bezdarbnieks, bezdarba līmenis pilsētā ir 8,8% no darbspējīgā iedzīvotāju skaita.

Iet atpakaļ