Valmierai šobrīd aktuāli nevis tērēt, bet pelnīt naudu

Autors: Rakstu sagatavoja: Gatis Builis, SIA "Metāla Alianse" valdes priekšsēdētājs.

Gatis BuilisValmiera pēdējos gados ir piesaistījusi ļoti daudz līdzekļu pilsētas infrastruktūras sakārtošanai, pašvaldības ēku, tostarp, skolu un bērnudārzu renovācijai un celtniecībai. Protams, to visu veicināja Valmierai izdevīgā politiskā situācija valstī un iespēja piesaistīt Eiropas līdzekļus. Kā dzīvosim tālāk? Turpināsim apgūt visus iespējamos Eiropas Savienības līdzekļus, nerēķinoties vai varēsim atļauties maksāt kredītmaksājumus un uzkrāt rezerves, lai varētu nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus?

 

Pašlaik būtu ļoti aktuāli radīt vidi un vietu uz eksportu orientētiem ražošanas un pakalpojumu uzņēmumiem un atbalstīt tos, lai Valmiera varētu nodrošināt saviem iedzīvotājiem jaunas darba vietas un pašvaldībai ienākumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Radot vidi jauniem uzņēmumiem un investīcijām, Valmierai kopā ar apkārtējiem novadiem jāveidojas par reģiona vai pat visas Latvijas ražošanas centru. Tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt stabilu un ilgstošu Valmieras attīstību. Ražošanas uzņēmumi ne tikai rada jaunas darba vietas, bet arī nodrošina pieprasījumu pēc ārpakalpojumiem, tādējādi nodrošinot iespēju vietējiem tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumiem palielināt pārdošanas apjomus un radīt jaunas darba vietas.

Kas nepieciešams, lai realizētu ražošanas attīstību reģionā?


 Pirmkārt, labvēlīga vide, pašvaldības atbalsts dokumentācijas sakārtošanai, kvalificēts darbaspēks un labi menedžeri. Es domāju, ka Valmierai ir gan pretimnākoša pašvaldība, gan kvalitatīvs darbaspēks, gan labu Vidzemes augstskolas izglītību ieguvuši menedžeri.

Otrkārt, vieta. Ar vietām Valmierā ir problēma, jo brīvu zemju pašvaldībai prakstiski nav. Tādējādi pastāv vairāki varianti, kā nodrošināt vietas ražošanas teritorijām. Viens no variantiem - vienoties ar apkārtējiem novadiem par kopēju ražošanas teritoriju un tai atbilstošas infrastruktūras izveidi. Otrs variants - Valmierai atpirkt zemes no privātīpašniekiem pie Valmieras apvedceļa, kas šībrīža ekonomiskajā situācijā valstī nebūtu dārgi, un veidot ražošanas teritorijas.

Treškārt , svarīgi kā informēsim gan ārvalstu, gan Latvijas uzņēmējus un investorus par iespējām mūsu pilsētā un reģionā. Informācijai jābūt Valmieras mājas lapā un speciālos bukletos, kurus varētu izplatīt ar Latvijas un starptautisko uzņēmējdarbības asociāciju palīdzību, kā arī būtu nepieciešams aicināt uzņēmēju delagācijas no citām pilsētām un ārvalstīm un iepazīstināt ar mūsu piedāvājumiem ražošanas uzņēmumu izveidošanai.

Ceturtkārt , sadarbībā ar Vidzemes augstskolu būtu svarīgi veidot zinātnisko centru, kurš sadarbībā ar uzņēmējiem strādātu pie jaunu un inovatīvu ideju un produktu radīšanas, kas ļautu ražošanas uzņēmumiem palielināt savu konkurētspēju eksporta tirgos.

Valmieras nākotni saredzu aktīvā sadarbība ar ražošanas uzņēmumiem, veidojot  jaunas darba vietas Valmieras iedzīvotājiem un saņemot atpakaļ ienākumus no nodokļiem, kurus ieguldīt pilsetas sakārtošanā, drošībā un iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu sniegšanā.

Iet atpakaļ