Valmieras pilsētas izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai

Autors: .

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido pašvaldības atbalsts sabiedriskās kārtības uzturēšanai, atbalsts ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem un Bāriņtiesas izdevumi. Šajā kategorijā 2010.gada 9 mēnešos izlietots 61.7 tūkstoši latu, kas ir par 44.8 tūkstošiem latu mazāk kā iepriekšējā gadā.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un pilsētas videonovērošanas sistēmas uzturēšanai izlietoti 20.6 tūkstoši latu, Valmieras pilsētas vienotā inženierkomunikāciju avārijas dispečerdienesta darbības nodrošināšanai izlietots 9.1 tūkstotis latu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes darbības nodrošināšanai izlietoti 500 latu. Valmieras Bāriņtiesas izdevumi 2010.gada 9 mēnešos bijuši 31.4 tūkstošu latu apmērā.

Iet atpakaļ