2013

Saņēmējs: Piebalgas latviešu biedrība

Mērķis: Ziedojums Jaunpiebalgas vidusskolas skolēna apbalvošanai par sasniegumiem vēstures zinībās

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: Piebalgas latviešu biedrība

Mērķis: Ziedojums lekcijas par Latvijas valsts vēsturi tehniskai sagatavošanai 18.novembra valsts svētku ietvaros

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: Valmieras novada fonds

Mērķis: "100 draugi Valmieras novadam"

Ziedojuma summa: 100 LVL

Saņēmējs: Kultūras biedrība "HARMONIJA"

Mērķis: ziedojums saimnieciskiem izdevumiem

Ziedojuma summa: 20 LVL

Latvijas Pašvaldību savienība

Mērķis: pārrunāti jautājumi par nodarbinātību reģionos, īpaši atbalstāmās teritorijas noteikšanu gar Krievijas un Baltkrievijas robežu, kā arī nodokļa par izmaksātajām dividendēm ieskaitīšanu pašvaldību budžetos

Tikšanās vieta: Rīga, Nacionālās apvienības birojs

Valmieras pilsētas dome

Mērķis: Pašvaldību izlīdzināšanas fonda pilveidošana

Tikšanās vieta: Valmiera

Saņēmējs: Biedrība "Dziesmotā senatne"

Mērķis: Ziedojums tērpu izgatavošanai

Ziedojuma summa: 150 LVL

Saņēmējs: SIA “Mazsalacas Slimnīca”

Mērķis: Ziedojums K.Antesa koncerta rīkošanai Mazsalacas slimnīcas pacientiem

Ziedojuma summa: 30 LVL

Saņēmējs: Vidzemes sporta asociācija

Mērķis: Ziedojums transporta izdevumiem airēšanas sacensībām

Ziedojuma summa: 25 LVL

Zemnieku Saeima

Mērķis: Par sadarbības līguma slēgšanu starp Nacionālo apvienību un Zemnieku Saeimu

Tikšanās vieta: Rīga, Nacionālās apvienības Saeimas frakcija

Politiķa Romāna Naudiņa darbs ar sabiedrību un veiktie ziedojumi