2017

Saņēmējs: Valmieras Viestura vidusskolas skolēni

Mērķis: Stipendijas

Ziedojuma summa: 250 EUR

Tikšanās ar pensionāru Valdi Bernartu

Mērķis: Apkures tarifi Valmierā. Ceļu policijas darbība Latvijā

Tikšanās vieta: Valmiera

Saņēmējs: Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze

Mērķis: Ziedojums baznīcai.

Ziedojuma summa: 300 EUR.

Saņēmējs: Biedrība "Valmieras novada fonds"

Mērķis: Ziedojums labdarībai. 

Ziedojuma summa: 50 EUR.

Saņēmējs: Biedrība "Aicinājums TEV"

Mērķis: Ziedojums cilvēku ar invaliditāti atbalstam.

Ziedojuma summa: 50 EUR.

Politiķa Romāna Naudiņa darbs ar sabiedrību un veiktie ziedojumi