Saņēmējs: Valmieras Viestura vidusskolas skolēni

Mērķis: Stipendijas

Ziedojuma summa: 250 EUR

Saņēmējs: Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze

Mērķis: Ziedojums baznīcai.

Ziedojuma summa: 300 EUR.

Saņēmējs: Biedrība "Valmieras novada fonds"

Mērķis: Ziedojums labdarībai. 

Ziedojuma summa: 50 EUR.

Saņēmējs: Biedrība "Aicinājums TEV"

Mērķis: Ziedojums cilvēku ar invaliditāti atbalstam.

Ziedojuma summa: 50 EUR.

Saņēmējs: Viestura vidusskolas skolnieks Krišjānis Pundurs (11.b)

Mērķis: Par lokālpatriotisma īstenošanu skolas, pilsētas un valsts līmenī.

Ziedojuma summa: 50 EUR

Saņēmējs: Viestura vidusskolas skolniece Kristīne Strazdīte (11.b)

Mērķis: Par augstiem sasniegumiem sportā.

Ziedojuma summa: 50EUR 

Saņēmējs: Viestura vidusskolas skolniece Megija Alksne (12.a)

Mērķis: Par ieguldījumu skolas tēla veidošanā, iesaistoties gan pasaules, gan skolas projektos.

Ziedojuma summa: 50 EUR

Saņēmējs: Viestura vidusskolas skolniece Simona Šmidte (12.b)

Mērķis: Par ieguldījumu skolas pašpārvaldes vadīšanā un skolas tēla veidošanā.

Ziedojuma summa: 50 EUR

Saņēmējs: Viestura vidusskolas skolnieks Toms Kokenbergs (12.b)

Mērķis: Par starptautiskiem sasniegumiem robotikas jomā un skolas vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā. 

Ziedojuma summa: 50 EUR

Saņēmējs: Politiski represēto vīru koris "Baltie bērzi"

Mērķis: ziedojums politiski represēto vīru korim "Baltie bērzi"

Ziedojuma summa: 100 EUR