2014

Saņēmējs: Linards Zēmelis

Mērķis: ziedojums biatlonista Linarda Zēmeļa dalībai sacensībās ASV

Ziedojuma summa: 50 EUR

Saņēmējs: Cēsu Kultūras biedrība "Harmonija"

Mērķis: divdesmit gadu jubilejas pasākumam

Ziedojuma summa: 50 EUR

Cēsu novads

Mērķis: tikšanās ar Cēsu novada priekšsēdētāju, jaunās Cēsu koncertzāles apskate, problēmjautājumu apzināšana.

Tikšanās vieta: Cēsu novada dome

Pārgaujas novads

Mērķis: tikšanās ar Pārgaujas novada priekšsēdētāju.Problēmjautājumu apzināšana.

Tikšanās vieta: Pārgaujas novada pašvaldība

Saņēmējs: "Glābiet bērnus" Strenču novada nodaļa

Mērķis: bērnu pasākuma rīkošanai

Ziedojuma summa: 50 EUR

Līvānu novads

Mērķis: tikšanās ar Līvānu novada domes priekšsēdētāju.Pārrunāta ES fondu jaunā perioda plānošanas politika.

Tikšanās vieta: Līvāni

Valmieras dome

Mērķis: Uzklausīts pašvaldības viedoklis par ES fondu plānošanu nākamajam periodam.Pašvaldība aicina rast risinājumu infrastruktūras investīciju projektam, lai attīstītu četras ražotnes Valmieras pilsētā.

Tikšanās vieta: Valmieras dome

Kocēnu novada dome

Mērķis: Tikšanās ar novada priekšēdētāju un domes darbiniekiem. Pārrunāti energoefektivitātes pasākumi, Dikļu estrādes rekonstrukcijas projekts un uzņēmējdarbības attīstība.

Tikšanās vieta: Kocēnu novada dome

Rubenes pamatskola

Mērķis: Lekcija par uzņēmējdarbību un profesionālo izglītību.

Tikšanās vieta: Kocēnu novads

Barikāžu atceres pasākums

Mērķis: 1991.gada barikāžu atceres pasākums.Dalīšanās ar tā laika atmiņām.

Tikšanās vieta: Valmiera

Politiķa Romāna Naudiņa darbs ar sabiedrību un veiktie ziedojumi