2015

Saņēmējs: Biedrība "Zivju Gani"

Mērķis: ziedojums bērnu vasaras nometnei

Ziedojuma summa: 100 EUR

Saņēmējs: Cēsu kultūras biedrība "Harmonija"

Mērķis: ziedojums biedrības saimnieciskiem izdevumiem

Ziedojuma summa: 30 EUR

Saņēmējs: Valmieras invalīdu biedrība "Atspēriens"

Mērķis: ziedojums biedrības saimnieciskiem izdevumiem

Ziedojuma summa: 30 EUR

Saņēmējs: Velga Graumane

Mērķis: ziedojums biedrības "Glābiet bērnus" bērnu karnevālam Strenču novadā

Ziedojuma summa: 50 EUR

Politiķa Romāna Naudiņa darbs ar sabiedrību un veiktie ziedojumi