2015

Saņēmējs: Viestura vidusskolas skolniece Alise Razminoviča

Mērķis: stipendija par labām sekmēm mācību gadā

Ziedojuma summa: 50 EUR

Saņēmējs: Viestura vidusskolas skolniece Simona Šmidte

Mērķis: stipendija par labām sekmēm mācību gadā

Ziedojuma summa: 50 EUR

Saņēmējs: Viestura vidusskolas skolniece Vilma Alberinga

Mērķis: stipendija par labām sekmēm mācību gadā

Ziedojuma summa: 50 EUR

Saņēmējs: Invalīdu biedrība "Atspēriens"

Mērķis: ziedojums medikamentu un tehnisko līdzekļu iegādei

Ziedojuma summa: 300 EUR (ziedojums no R.Naudiņa ģimenes uzņēmuma)

Saņēmējs: Sporta klubs Ašais

Mērķis: ziedojums sporta inventāra iegādei

Ziedojuma summa: 200 EUR (ziedojums no R.Naudiņa ģimenes uzņēmuma)

Saņēmējs: Biedrība "Glābiet bērnus"

Mērķis: ziedojums "Glābiet bērnus" Strenču nodaļai trūcīgo ģimeņu bērniem

Ziedojuma summa: 300 EUR (ziedojums no R.Naudiņa ģimenes uzņēmuma)

Saņēmējs: Valmieras novada fonds

Mērķis: ziedojums režisora Krodera piemiņai

Ziedojuma summa: 30 EUR

Saņēmējs: Cēsu kultūras biedrība "Harmonija"

Mērķis: ziedojums Jāņa Mājenieka dzejoļu grāmatas projektam

Ziedojuma summa: 50 EUR

Saņēmējs: Latvijas mazturīgo atbalsta biedrība "Dace"

Mērķis: ziedojums bērnu invalīdu mākslas izstādei

Ziedojuma summa: 30 EUR

Saņēmējs: Biedrība "Baltais Suns"

Mērķis: ziedojums suņu-pavadoņu apmācībai neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem

Ziedojuma summa: 50 EUR

Politiķa Romāna Naudiņa veiktie ziedojumi