Politiķa Romāna Naudiņa darbs ar sabiedrību un veiktie ziedojumi

Līvānu novads

Mērķis: tikšanās ar Līvānu novada domes priekšsēdētāju.Pārrunāta ES fondu jaunā perioda plānošanas politika.

Tikšanās vieta: Līvāni

Valmieras dome

Mērķis: Uzklausīts pašvaldības viedoklis par ES fondu plānošanu nākamajam periodam.Pašvaldība aicina rast risinājumu infrastruktūras investīciju projektam, lai attīstītu četras ražotnes Valmieras pilsētā.

Tikšanās vieta: Valmieras dome

Kocēnu novada dome

Mērķis: Tikšanās ar novada priekšēdētāju un domes darbiniekiem. Pārrunāti energoefektivitātes pasākumi, Dikļu estrādes rekonstrukcijas projekts un uzņēmējdarbības attīstība.

Tikšanās vieta: Kocēnu novada dome

Rubenes pamatskola

Mērķis: Lekcija par uzņēmējdarbību un profesionālo izglītību.

Tikšanās vieta: Kocēnu novads

Barikāžu atceres pasākums

Mērķis: 1991.gada barikāžu atceres pasākums.Dalīšanās ar tā laika atmiņām.

Tikšanās vieta: Valmiera

Valmieras apriņķa politiski represēto pasākums

Mērķis: politiski represēto ikgadējais saiets

Tikšanās vieta: Burtnieku novads

Saņēmējs: Valmieras Viestura vidusskolas skolniece Sindija Siliņa

Mērķis: apbalvojums par teicamām sekmēm mācībās

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: Valmieras Viestura vidusskolas skolniece Anna Paula Gruzdiņa

Mērķis: apbalvojums par teicamām sekmēm mācībās

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: Valmieras Viestura vidusskolas skolniece Signe Sēne

Mērķis: apbalvojums par teicamām sekmēm mācībās

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: J.Endzelina Kauguru pamatskolas skolēni Raimonds Šīrants, Antra Andrupe, Marta Ozola

Mērķis: par labām sekmēm mācībās

Ziedojuma summa: 30 LVL (trīs dāvanu kartes)