Politiķa Romāna Naudiņa darbs ar sabiedrību un veiktie ziedojumi

Latvijas Pašvaldību savienība

Mērķis: pārrunāti jautājumi par nodarbinātību reģionos, īpaši atbalstāmās teritorijas noteikšanu gar Krievijas un Baltkrievijas robežu, kā arī nodokļa par izmaksātajām dividendēm ieskaitīšanu pašvaldību budžetos

Tikšanās vieta: Rīga, Nacionālās apvienības birojs

Valmieras pilsētas dome

Mērķis: Pašvaldību izlīdzināšanas fonda pilveidošana

Tikšanās vieta: Valmiera

Saņēmējs: Biedrība "Dziesmotā senatne"

Mērķis: Ziedojums tērpu izgatavošanai

Ziedojuma summa: 150 LVL

Saņēmējs: SIA “Mazsalacas Slimnīca”

Mērķis: Ziedojums K.Antesa koncerta rīkošanai Mazsalacas slimnīcas pacientiem

Ziedojuma summa: 30 LVL

Saņēmējs: Vidzemes sporta asociācija

Mērķis: Ziedojums transporta izdevumiem airēšanas sacensībām

Ziedojuma summa: 25 LVL

Zemnieku Saeima

Mērķis: Par sadarbības līguma slēgšanu starp Nacionālo apvienību un Zemnieku Saeimu

Tikšanās vieta: Rīga, Nacionālās apvienības Saeimas frakcija

Saņēmējs: Valmieras ģimnāzijas fonds

Mērķis: Ziedojums valsts karogu iegādei

Ziedojuma summa: 70 LVL

Saņēmējs: Latviešu daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Mērķis: Ziedojums transporta izdevumiem bērnu nokļūšanai uz Dziesmu un deju svētkiem

Ziedojuma summa: 100 LVL

Saņēmējs: Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība "Atspēriens"

Mērķis: Ziedojums saimnieciskiem izdevumiem

Ziedojuma summa: 20 LVL

Saņēmējs: Alūksnes un Apes novada fonds

Mērķis: Ziedojums pasākumam "Palīdzība ģimenēm"

Ziedojuma summa: 25 LVL