Politiķa Romāna Naudiņa darbs ar sabiedrību un veiktie ziedojumi

Saņēmējs: Biedrība "Sargi valodu un Latviju"

Mērķis: Latvijas karoga lentīšu iegādei 18.novembra pasākumiem

Ziedojuma summa: 50 LVL

Saņēmējs: "Geocaching" projektam

Mērķis: "Geocaching" 18.novembra pasākuma sarīkošanai

Ziedojuma summa: Dāvinājums. 25 keramiskās krūzītes ar dāvanu maisiņiem (iegādes summa 65.94 LVL)

Saņēmējs: Valmieras Viestura vidusskola

Mērķis: LR valsts svētku 18.novembra pasākumam

Ziedojuma summa: Dāvinājums. 75 metri valsts karoga lente (iegādes summa 35.69 LVL)

Saņēmējs: Valmieras Viestura vidusskola

Mērķis: LR valsts svētku pasākumam 18.novembrī

Ziedojuma summa: Dāvinājums. 15 valsts karogi (iegādes summa 45 LVL)

Saņēmējs: J.Endzelina Kauguru sākumskola

Mērķis: Kauguru sākumskolas 11 mācību klašu aprīkošana ar valsts karogu

Ziedojuma summa: Dāvinājums.11 valsts karogi ar kronšteiniem (iegādes summa 38.50 LVL).

Saņēmējs: Cēsu koris "WENDEN"

Mērķis: Ziedojums tērpu izgatavošanai

Ziedojuma summa: 50 LVL

Saņēmējs: Piebalgas latviešu biedrība

Mērķis: Ziedojums Jaunpiebalgas vidusskolas skolēna apbalvošanai par sasniegumiem vēstures zinībās

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: Piebalgas latviešu biedrība

Mērķis: Ziedojums lekcijas par Latvijas valsts vēsturi tehniskai sagatavošanai 18.novembra valsts svētku ietvaros

Ziedojuma summa: 25 LVL

Saņēmējs: Valmieras novada fonds

Mērķis: "100 draugi Valmieras novadam"

Ziedojuma summa: 100 LVL

Saņēmējs: Kultūras biedrība "HARMONIJA"

Mērķis: ziedojums saimnieciskiem izdevumiem

Ziedojuma summa: 20 LVL